Milena Angelova, vicevoorzitter voor Begroting: Welke richting moeten we uit?

De Europese Unie maakt bewogen tijden door en staat voor cruciale keuzes. Alle instellingen, andere belanghebbenden en Europese burgers moeten hun krachten bundelen en de juiste strategie kiezen om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en een sterke positie te kunnen innemen op het wereldtoneel. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het Europees Economisch en Sociaal Comité als uniek platform dat zijn oor te luisteren legt bij werkgevers, werknemers en maatschappelijke organisaties en duidelijk maakt welke weg we volgens hen moeten inslaan om het gemeenschappelijk Europees project in al zijn facetten te realiseren.

Het is de taak van het EESC-voorzitterschap om voor elke mandaatsperiode van het Comité de koers uit te zetten, de beste aanpak te kiezen, gemeenschappelijke beleidsprioriteiten vast te stellen en te bepalen hoe deze het best kunnen worden verwezenlijkt. Tot mijn grote genoegen had ik de afgelopen tweeënhalf jaar de eer om mij samen met mijn collega’s hiervoor in te zetten. Wij zijn er bij onze werkzaamheden steeds van uitgegaan dat elk lid van het EESC, dat over unieke deskundigheid, ervaring en kennis beschikt, zowel fungeert als tussenpersoon voor bedrijven en burgers in heel Europa alsook rechtstreeks contact houdt met de kiezers in zijn thuisland. We hebben dan ook al het mogelijke gedaan om alle EESC-leden de beste omgeving, voorwaarden en ondersteuning te bieden zodat zij hun potentieel en creativiteit ten volle kunnen aanwenden voor het opstellen van professionele, representatieve en evenwichtige adviezen. Met name hebben we ons ingezet om de werkzaamheden van het Comité op veel grotere schaal zichtbaarheid te geven, de follow-up beter te structureren en de bekendheid ervan in heel Europa te vergroten - zowel bij de Europese en nationale instellingen als bij de besluitvormers en de partnerorganisaties.

Ik ben trots en dankbaar dat we samen zoveel hebben bereikt; we waren dan ook een vlot samenwerkend team waarvan de leden goed op elkaar waren ingespeeld, en we hebben getracht ervoor te zorgen dat alle leden er in gelijke mate toe konden bijdragen dat het Comité zijn opdracht tot een goed einde brengt. Tot slot wens ik het komende voorzitterschap veel succes tijdens de nieuwe mandaatsperiode!