Milena Angelova, næstformand med ansvar for budget: Valg af den bedste kurs

Den Europæiske Union gennemlever en dynamisk og skelsættende periode Det kræver en koordineret indsats og synergi mellem alle institutioner, alle interessenter og alle EU-borgere at finde den rette strategi, så Unionen kan løfte alle udfordringerne og optræde som en stærk international aktør Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg har en væsentlig rolle i denne udvikling, da det udgør en unik platform som samlingspunkt og formidler af arbejdsgiveres, arbejdstageres og civilsamfundsorganisationers syn på alle vigtige aspekter af, hvordan vi bliver bedre til at realisere vores fælles europæiske projekt.

Det er EØSU's formandskabs ansvar at udstikke en retning for udvalget og sætte den bedste kurs for hver mandatperiode, formulere fælles politiske prioriteter og fastlægge, hvordan de bedst omsættes til virkelighed. Det har været mig en stor ære og fornøjelse at arbejde sammen med mine værdsatte kolleger i de sidste 2 1/2 år og i fællesskab bestræbe os på at opnå dette. Vores fælles anstrengelser er udsprunget af en fast tro på, at hvert eneste medlem af EØSU har nogle unikke kompetencer, erfaringer og en helt særlig viden, fungerer som et bindeled til erhvervslivet og borgerne og tillige er i direkte forbindelse med de mennesker, han/hun repræsenterer i sit hjemland. Derfor har vores mål været, at alle EØSU-medlemmer skulle have de bedste forhold og betingelser og den bedste støtte til at kunne udfolde deres potentiale og kreativitet, således at deres bidrag udnyttes bedst muligt til udarbejdelse af professionelle, repræsentative og afbalancerede udtalelser. Vi har bestræbt os på at blive langt synligere, skabe en mere struktureret opfølgning og fremme vores arbejde i hele Europa med fokus på EU-institutionerne, institutioner i medlemsstaterne, beslutningstagerne og partnerorganisationer.

Jeg er stolt over og taknemmelig for, at vi nåede så meget sammen i en fælles indsats og som et velfungerende og sammenhængende team, der var fast besluttet på at skabe lige muligheder og lige vilkår, så alle EØSU-medlemmer kunne bidrage til, at udvalget med succes har udfyldt sin rolle. Jeg ønsker det kommende formandskab held og lykke i den nye mandatperiode!