W ostatnim odcinku serii zrealizowanym w języku francuskim wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za komunikację Isabel Caño Aguilar opowiada o doświadczeniach podczas pandemii COVID. Opisuje, w jaki sposób pandemia zmieniła wszystkie działania komunikacyjne EKES-u, sprawiając, że mottem wszystkich jego prac i inicjatyw, począwszy od Nagrody za Solidarność Obywatelską 2020, stały się solidarność i zaangażowanie. Wiceprzewodnicząca uważa, że „po ustaniu pandemii nic nie będzie już takie samo jak przedtem. Naszym obowiązkiem jest jednak reagowanie i wzmocnienie Europy. Domagają się tego od nas europejscy obywatele i obywatelki”.

W ostatnim odcinku serii zrealizowanym w języku francuskim wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za komunikację Isabel Caño Aguilar opowiada o doświadczeniach podczas pandemii COVID. Opisuje, w jaki sposób pandemia zmieniła wszystkie działania komunikacyjne EKES-u, sprawiając, że mottem wszystkich jego prac i inicjatyw, począwszy od Nagrody za Solidarność Obywatelską 2020, stały się solidarność i zaangażowanie. Wiceprzewodnic...Przeczytaj więcej

W ostatnim odcinku serii zrealizowanym w języku francuskim wiceprzewodnicząca EKES-u odpowiedzialna za komunikację Isabel Caño Aguilar opowiada o doświadczeniach podczas pandemii COVID. Opisuje, w jaki sposób pandemia zmieniła wszystkie działania komunikacyjne EKES-u, sprawiając, że mottem wszystkich jego prac i inicjatyw, począwszy od Nagrody za Solidarność Obywatelską 2020, stały się solidarność i zaangażowanie. Wiceprzewodnicząca uważa, że „po ustaniu pandemii nic nie będzie już takie samo jak przedtem. Naszym obowiązkiem jest jednak reagowanie i wzmocnienie Europy. Domagają się tego od nas europejscy obywatele i obywatelki”.

Przeczytaj mniej

Czas naszej rubryki „Narysuj mi...” dobiega końca. Te ostatnie artykuły wzbogacają liczne świadectwa, które towarzyszyły nam od wybuchu pandemii. Szczere wspomnienia z okresu przymusowej izolacji poruszają, zachęcają do poszukiwania piękna w innych i zwracania większej uwagi na sens życia, a także uwrażliwiają na docenianie upływającego czasu i miejsca, w którym się znajdujemy.

Czas naszej rubryki „Narysuj mi...” dobiega końca. Te ostatnie artykuły wzbogacają liczne świadectwa, które towarzyszyły nam od wybuchu pandemii. Szczere wspomnienia z okresu przymusowej izolacji poruszają, zachęcają do poszukiwania piękna w innych i zwracania większej uwagi na sens życia, a także uwrażliwiają na docenianie upływającego czasu i miejsca, w którym się znajdujemy.

W ostatniej edycji naszej serii wzięli udział następujący członkinie i członkowie,...Przeczytaj więcej

Czas naszej rubryki „Narysuj mi...” dobiega końca. Te ostatnie artykuły wzbogacają liczne świadectwa, które towarzyszyły nam od wybuchu pandemii. Szczere wspomnienia z okresu przymusowej izolacji poruszają, zachęcają do poszukiwania piękna w innych i zwracania większej uwagi na sens życia, a także uwrażliwiają na docenianie upływającego czasu i miejsca, w którym się znajdujemy.

W ostatniej edycji naszej serii wzięli udział następujący członkinie i członkowie, którym dziękujemy: Claudine Otto, Giulia Barbucci, Laure Batut, Bente Sorgenfrey, Karolina Dreszer-Smalec, Diljana Sławowa, Renate Heinisch, Janusz Pietkiewicz, Jože Smole, Martin Siecker i Arnaud Schwartz.

W imieniu całego zespołu EKES Info dziękujemy 43 przedstawicielkom i przedstawicielom z 27 państw członkowskich, którzy poświęcili czas i energię, by podzielić się swymi emocjami i spostrzeżeniami z tego trudnego okresu, jaki obecnie przeżywamy.

Przeczytaj mniej