Milena Angelova, vicepreședinta pentru buget: alegerea celei mai bune căi de acțiune

Uniunea Europeană trece printr-o perioadă intensă, crucială. Găsirea unei strategii potrivite pentru a face față cu succes tuturor provocărilor și pentru a acționa ca un actor mondial puternic impune eforturi coordonate și sinergia tuturor instituțiilor, părților interesate și cetățenilor europeni. Comitetul Economic și Social European are un rol important de jucat în acest proces, fiind o platformă unică care adună și transmite punctele de vedere ale angajatorilor, angajaților și organizațiilor societății civile cu privire la toate aspectele pe care le implică aplicarea celor mai bune mijloace de a realiza proiectul nostru european comun.

Ține de responsabilitatea Președinției CESE să țină cârma dreaptă și să aleagă cea mai bună cale de acțiune în cadrul fiecărui mandat, să stabilească priorități politice comune și să definească cel mai bun mod de realizare a acestora. Am avut marea onoare și plăcere ca, în ultimii doi ani și jumătate, să servesc această instituție și să mă străduiesc, alături de colegi valoroși, să duc la îndeplinire această misiune. Eforturile noastre comune s-au întemeiat pe convingerea fermă că fiecare membru al CESE are competențe, experiență și cunoștințe unice și că joacă rolul de punte de legătură între întreprinderile și cetățenii din întreaga Europă, oferind totodată o legătură directă cu baza sa națională. Prin urmare, ne străduim ca toți membrii CESE să beneficieze de un mediu de lucru, de condiții și sprijin optime pentru a-și utiliza potențialul și creativitatea, astfel încât contribuțiile lor să fie valorificate în mod optim și concretizate în avize profesioniste, reprezentative și echilibrate. Eforturile noastre au avut drept scop sporirea vizibilității, o monitorizare mai structurată și promovarea activității noastre în toată Europa, pe lângă instituțiile europene și ale statelor membre, factorii de decizie și organizațiile partenere.

Sunt mândră și recunoscătoare că am realizat multe împreună, unindu-ne forțele ca o echipă funcțională și coerentă, angajată să ofere oportunități și condiții egale tuturor membrilor CESE, astfel încât să contribuie la succesul comun al Comitetului nostru în îndeplinirea misiunii sale. De asemenea, aș dori să urez mult succes echipei următoarei Președinții în cadrul noului mandat!