Euroopa Liit elab praegu muutuvas ja otsustavas ajas. Leidmaks õige strateegia, et astuda edukalt vastu meie ees seisvatele väljakutsetele ja tegutseda jõulise figuurina ülemaailmselt areenil, vajab EL kõigi institutsioonide, sidusrühmade ja Euroopa kodanike kooskõlastatud jõupingutusi ja koostoimimist. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel on selles protsessis täita oluline roll, kuna komitee näol on tegu ainulaadse platvormiga, mis kogub ja annab edasi tööandjate, töötajate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide seisukohti kõigi tähtsate aspektide kohta, millega tuleks arvestada, et saavutada ühises Euroopa projektis paremaid tulemusi.

Komitee eestseisuse ülesanne on navigeerida ja valida õige kurss iga mandaadiperioodi jaoks, määratleda ühised poliitilised prioriteedid ja otsustada, mil moel saab neid kõige paremini saavutada. Mul oli suur au ja rõõm täita koos oma kolleegidega viimase kahe ja poole aasta jooksul seda ülesannet ning pingutada koos nendega tulemusteni jõudmise nimel. Meie ühised jõupingutused põhinesid kindlal veendumusel, et igal komitee liikmel on ainulaadne pädevus, kogemused ja teadmised ning ta ühendab meid ettevõtjate ja kodanikega kogu Euroopas, olles samas siduv lüli koduriigi valimisringkonnaga. Seepärast püüdleme selle poole, et kõik komitee liikmed saaksid töötada parimas keskkonnas, neil oleksid suurpärased tingimused ja ulatuslik toetus, et vallandada oma potentsiaal ja loovus viisil, et nende panus leiaks parima kasutuse ning et arvamustes oleksid ühendatud professionaalsed, esindavad ja tasakaalustatud seisukohad. Me pingutasime, et meie töö Euroopas saavutaks suurema nähtavuse, järelmeetmed oleksid struktuursemad ja komitee tuntus kasvaks – seda nii Euroopa kui liikmesriikide institutsioonide, otsustajate ja partnerorganisatsioonide silmis.

Ma olen uhke ja tänulik, et me saavutasime üheskoos palju, ühendades selleks jõud suurepäraselt toimiva ja sidusa meeskonnana, mis pühendus võrdsete võimaluste ja tingimuste pakkumisele igale komitee liikmele, et ta saaks anda panuse ühisesse edusse oma eesmärgi täitmisel. Soovin uuele eestseisusele uuel ametiajal tuult purjedesse!