Hoe kijkt de burger ertegenaan? Seizoen 3, aflevering 17: Maatschappelijke organisaties verenigd tegen Russische agressie

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Vanuit de hele wereld wordt aan Oekraïne militaire en financiële hulp verleend en daarnaast hebben Europese en Oekraïense maatschappelijke organisaties de handen ineengeslagen om mensen in nood te helpen. Voor deze aflevering van “Hoe kijkt de burger ertegenaan?” hebben we enkele vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uitgenodigd om hun verhaal te vertellen.

 

Beschikbare talen:

Wij zijn solidair met Oekraïne 

Beste lezers,

In deze tragische tijd, die is veroorzaakt door de onuitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne, zijn wij solidair met het Oekraïense volk.

Van Oekraïne op weg naar...

Dankzij het onvermoeibare en heroïsche werk van journalisten, fotografen en cameramensen die naar Oekraïne gaan, zijn we rechtstreeks getuige van de tragische gebeurtenissen die zich daar voltrekken.

Meteen ter zake!

In onze rubriek “Meteen ter zake” zetten EESC-leden uiteen wat volgens hen de kernaspecten van een advies of initiatief zijn. Deze keer vroegen we Veselin Mitov, medevoorzitter van het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne, om uitleg over de rol van het platform en met name over de taak die het op dit moment vervult in het licht van de oorlog in Oekraïne.

 

“We moeten ons nu op de eerste plaats richten op integratie van de Oekraïense oorlogsvluchtelingen in de Europese samenleving”

Als covoorzitter van het Platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne lijkt het me nu vooral zaak dat de leden van het platform, die werkgevers, werknemers en ngo’s vertegenwoordigen, de banden weer aanhalen. Het is op dit moment, nu er een oorlog woedt in Oekraïne, van cruciaal belang dat we in contact blijven met de Oekraïense deelnemers aan het platform.

 

“Een vraag voor ...”

Een vraag voor...

In onze rubriek “Een vraag voor ...” beantwoordt voormalig EESC-lid David Stulík een vraag van EESC Info over de mogelijke gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

David Stulík: “We zijn getuige van een ongekende golf van solidariteit en steun voor Oekraïne”

EESC info: Naar aanleiding van de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn we getuige van een ongekende dadendrang van het maatschappelijk middenveld om de Oekraïense bevolking te helpen. Wat zijn de meest opmerkelijke initiatieven in deze enorme golf van menselijke steun aan Oekraïne – humanitaire hulp, vervoer, onderwijs, huisvesting, scholen, het leren van vreemde talen? Welke lessen kunnen wij hier als burgers uit trekken, nu we met een menselijke tragedie worden geconfronteerd?

 

Raadt u wie onze gast is?

De verrassingsgast

Elke maand laten we u in deze rubriek kennismaken met een speciale gast, iemand van wie het werk en de inzet een inspiratiebron vormen, die door moed, wilskracht en vastberadenheid een voorbeeld voor anderen is en die door professionele durf respect afdwingt.

 

Tetyana Ogarkova: De laatste oorlog van Vladimir Poetin

Op 24 februari 2022 werden we om 5 uur ‘s morgens wakker van vreemde geluiden in de verte die erg op explosies leken. De kinderen sliepen vredig in hun bed, maar de telefoons rinkelden voortdurend . De oorlog was begonnen. De explosies, die raketinslagen bleken te zijn, werden gemeld vanuit Kyiv, Charkiv, Ivano-Frankivsk en andere steden in het land.

 

Nieuws van het EESC

EESC bespreekt resolutie over de economische, sociale en milieugevolgen van de oorlog in Oekraïne

Tegen de achtergrond van een top van de Europese Raad met de oorlog als belangrijkste agendapunt heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité op 24 maart een resolutie aangenomen over de oorlog in Oekraïne en de economische, sociale en milieugevolgen daarvan.

 

EESC toont zich solidair en verenigd met Oekraïne

Christa Schweng, voorzitter van het EESC
We zijn vandaag getuige van een onuitgelokte agressie tegen de vrijheid, de democratie, de waarden en de fundamenten van de Europese Unie als zodanig, die is gegrondvest op de macht van het recht en niet op het recht van de macht. De reden voor de opbouw van een Europese Unie, namelijk vrede, is vandaag relevanter dan ooit. Als Europeanen moeten wij solidair zijn met het Oekraïense volk.

 

 

 

Het EESC opent zijn deuren voor Oekraïense maatschappelijke organisaties

Uit solidariteit met Oekraïne heeft het EESC besloten mee te doen aan het initiatief van het Europees Parlement “Ukrainian Civil Society Hub” door kantoorruimte in zijn gebouw aan de Trierstraat 74 en logistieke middelen ter beschikking te stellen van de ngo Promote Ukraine.

 

 

EESC-leden aan het woord

Een unieke golf van edelmoedigheid tegenover het Oekraïense volk

“Sinds het begin van de oorlog zijn we getuige van een unieke golf van edelmoedigheid, een uniek voorbeeld van solidariteit, eendracht en altruïsme, tegenover het Oekraïense volk. Onze leden en hun organisaties zijn op indrukwekkende wijze in actie gekomen en willen er alles aan doen om de Oekraïense vluchtelingen bij te staan.”

Bekijk de video waarin EESC-vicevoorzitter Cillian Lohan spreekt over de aanhoudende inspanningen van het maatschappelijk middenveld ter ondersteuning van het door de oorlog getroffen Oekraïne.

Wij helpen Oekraïense ondernemers om weg te komen uit de puinhopen en hun bedrijf opnieuw op te zetten in Polen

Tomasz Wróblewski, lid van het EESC, Polen

Wanneer deze oorlog eenmaal voorbij is, zullen het niet langer de ervaringen met de Tweede Wereldoorlog of de Koude Oorlog zijn die Europa bepalen, maar alles wat nu in Oekraïne gebeurt en de gevolgen daarvan, die op dit moment nog niet te overzien zijn. Wat we zullen doormaken en wat we daarvan zullen leren zal onze kijk op de wereld ingrijpend veranderen. 

EESC-leden brengen humanitaire hulp naar Oekraïne

door Marcin Nowacki, Pools lid van het EESC

Op 8 maart 2022 stuurde de Poolse organisatie waarvan ik lid ben (ZPP) samen met de Stichting Kulski (waaraan EESC-lid Małgorzata Bogusz is verbonden) een klein maar snel humanitair hulpkonvooi naar Oekraïne.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Roemenië

door Ionuţ Sibian, Roemeens lid van het EESC

In Roemenië hebben verschillende maatschappelijke organisaties,waaronder Fonss, Afterhills Association, Parentis Association en Our Smile Group Association, de handen ineengeslagen met de gemeente Iasi om in een opvangcentrum Oekraïense oorlogsvluchtelingen te helpen. Het volgende verhaal, opgetekend door mijn collega Mihaela Muntean, illustreert welke ontroerende ervaringen ons zoal ten deel vallen.

Hongarije: helpen waar we kunnen

Door Zsolt Kükedi, EESC-lid, Hongarije  

Als afgevaardigde van een milieuorganisatie weet ik dat het nu, op een moment dat zich een humanitaire ramp voltrekt, geen pas geeft om stil te staan bij het milieu. Wel kunnen zelfs de kleinste blijk van belangstelling en medeleven en het aanbieden van hulp, hoe weinig ook, een groot verschil maken voor iedereen die rechtstreeks heeft te maken met de toestroom van vluchtelingen.

 

Een open les over de Oekraïense geschiedenis

door Tatjana Babrauskienė, lid van het EESC, Litouwen

De Litouwse onderwijsgemeenschap slaat de huidige grootschalige en zeer agressieve militaire acties van Rusland in Oekraïne diep bedroefd en met ongeloof gade en heeft het initiatief genomen om de jongere generatie te onderrichten over verzinsels en de realiteit in verband met de geschiedenis van Oekraïne.

 

Hoe het Litouwse maatschappelijk middenveld zich inzet voor Oekraïne

door Emilis Ruželė, lid van het EESC, Litouwen

Begin maart had het Litouwse volk al meer dan 12 miljoen EUR geschonken. Mijn organisatie, Investors’ Forum, en de ondernemingen die daarbij zijn aangesloten, hebben
resp. 1 000 EUR en meer dan 300 000 EUR gedoneerd aan verschillende organisaties die Oekraïne helpen
.

 

“Geen oorlog maar vrede!”, zo klonk het tijdens demonstraties in Portugal

Door EESC-lid Fernando Manuel Maurício de Carvalho

Tijdens een demonstratie op het Camõesplein in Lissabon op 10 maart is in de gietende regen betoogd tegen oorlog, tegen sancties, tegen wapenhandel uit winstbejag en tegen degenen die oorlog gebruiken als voorwendsel om de samenleving te militariseren. Ook elders in het land werd gedemonstreerd.

“Ons huis moet hun huis zijn”


Hoor hoe EESC-lid Ionuţ Sibian vertelt over de massale mobilisatie van het Roemeense maatschappelijk middenveld voor de Oekraïense vluchtelingen die een schuilplaats voor de oorlog zoeken, en hoe hij het hele Europese maatschappelijk middenveld aanspoort om zijn Oekraïense buren welkom te heten: “Dit moet onze boodschap aan de buitenwereld zijn: ons huis in Brussel moet ook hun huis zijn. Wij zijn hier en wij zullen onze collega’s uit Oekraïne een vangnet, morele steun en alles wat verder nodig is geven.”

Een praktijkvoorbeeld van Europese solidariteit

Zie hoe Antje Gerstein uit Duitsland vertelt over de zeer concrete hulp die het Duitse maatschappelijk middenveld aan Oekraïense vluchtelingen verleent.

“De snelheid waarmee wij in actie zijn gekomen om Oekraïne, zijn bevolking, zijn bedrijven en zijn maatschappelijk middenveld met concrete maatregelen te helpen vervult me met trots. Diverse Duitse detailhandelaren en levensmiddelenbedrijven hebben voor 4000 ton voedsel aan Oekraïne geleverd. Daar zie je een praktijkvoorbeeld van Europese solidariteit.”

Spanje: UGT schenkt een percentage van zijn begroting aan humanitaire hulp

In deze video vertelt het Spaanse EESC-lid Manuel García Salgado dat zijn vakbond heeft beloofd Oekraïense oorlogsslachtoffers te zullen helpen en pleit hij voor “vrede, solidariteit en respect”.

“Namens de Unión General de Trabajadores, de grootste vakbond van Spanje, veroordelen wij met klem de invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van Vladimir Poetin. Dit is niet alleen een aanval op de fundamentele waarden van de Europese Unie, maar ook een aanval op burgers. We dringen aan op solidariteit en humanitaire hulp”.

 

Een politiek, economisch en strategisch antwoord op de oorlog in Oekraïne

Door Cinzia del Rio, Italiaans lid van het EESC

De Russische invasie van Oekraïne zal de geopolitieke en economische verhoudingen in de wereld, en zeker tussen Rusland en de EU, blijvend veranderen. De verwerpelijke militaire interventie, waarbij steeds meer burgerslachtoffers vallen en die de steden en civiele en economische structuren van het land kapotmaakt, is door de democratische internationale gemeenschap en de vakbondswereld krachtig veroordeeld.

Een sleutelmoment voor het maatschappelijk middenveld in Europa

door Andris Gobiņš, Lets lid van het EESC

Wij kunnen allen bijdragen tot een sneller en duurzamer herstel van de vrijheid. Hieronder geef ik enkele ideeën die gebaseerd zijn op mijn ervaring als kind van een vluchtelingengezin in ballingschap en op mijn huidige werk in Letland.