Podkāsts - Vietējā līmeņa redzējums - S2, E3: Jauns vēstījums par Eiropu

Covid-19 krīzē pārliecināmies par to, cik svarīga ir ES dalībvalstu, iestāžu un iedzīvotāju solidaritāte. Raugoties uz šo pieredzi, mēs spriežam par to, kāpēc konference par Eiropas nākotni, kas nesen sākās, ir jauns un svarīgs solis kopīgās pārdomās par mūsu kopīgo Eiropas nākotni.

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Šķipsniņa optimisma vasaras sākumā

Cienījamie lasītāji!

Šī vasara sākas ar daudz labākām ziņām nekā pagājušajā gadā. Līdz jūlija beigām Eiropas Savienībā vismaz vienu vakcīnu pret Covid-19 vajadzētu būtu saņēmušiem gandrīz 70 % pieaugušo. Ceļošana kļūst iespējama, lai gan tā joprojām ir sarežģīta. Un fonda NextGenerationEU darbība uzņem apgriezienus.

Turpmākie notikumi

13. jūlijā, Briselē

Apaļā galda sarunas ar jauniešiem par klimatu un ilgtspēju

2021. gada 22. un 23. septembrī, Briselē

EESK plenārsesija

“Viens jautājums...”

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK locekļus atbildēt uz aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.
Jūlija izdevumā esam aicinājuši ad hoc grupas “Pamattiesības un tiesiskums” priekšsēdētāju Cristian Pîrvulescu dalīties pārdomās par vārda brīvību.

 

Vārda brīvība ir tiesības, kas ir augsti jāvērtē un jāaizstāv

Agresivitāte arvien biežāk kļūst par sociālo tīklu galveno dzinējspēku. Šī parādība var izraisīt verbālu vai fizisku vardarbību pret jebkuru autoritāti – pret politiķi, policistu, kādu iestādi vai privātpersonu. Ir radies iespaids, ka sociālajos medijos var teikt visu, visu var aizstāvēt – gan patiesību, gan nepatiesību. Piemēram, indivīds savu personīgo neapmierinātību var uzskatīt par leģitīmu un pat atļauties iepļaukāt Francijas valsts galvu.

Ņemot vērā šo kontekstu, kur, pēc jūsu, ad hoc grupas “Pamattiesības un tiesiskums” priekšsēdētāja, domām, ir tā sarkanā līnija, ko nedrīkst pārkāpt attiecībā uz pamattiesībām un individuālajām brīvībām, konkrēti, vārda brīvību?

Kopīgas pamattiesību kultūras veicināšana Eiropā

sagatavojis EESK loceklis Cristian Pîrvulescu

Laiks, kad pamattiesības, tiesiskumu un demokrātiju mūsu kontinentā varēja uzskatīt par pašsaprotamiem, neapšaubāmi ir pagājis. Kļūst arvien skaidrāks, ka šīs vērtības ir proaktīvi jāaizsargā pret populismu, naida runu, uzbrukumiem minoritātēm, pilsoniskās sabiedrības telpas sašaurināšanos un pret dažu valdību centieniem koncentrēt varu. EESK ad hoc grupas “Pamattiesības un tiesiskums” uzdevums ir sekmēt pamattiesību kultūru Eiropā.

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Mūsu pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs jūs iepazīstinām ar pārsteiguma viesi, kura darbs un pašatdeve iedvesmo pārējos.

Jūlija EESC info viesi ir Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais direktors Dr. Hans Henri Kluge un Ocean Race Summits direktors Johan Strid.

"Nākotne nav akmenī kalta, un Covid-19 pandēmijas gaita ir atkarīga no mums”

Intervija ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālo direktoru Dr. Hans Henri P. Kluge

Kā Jūs vērtējat vakcinācijas kampaņas rezultātus Eiropā?

Laikā no 2021. gada 4. februāra līdz šai dienai pret Covid-19 vakcinēto skaits pārsniedz apstiprināto inficēšanās gadījumu skaitu kopš epidēmijas sākuma. Eiropas reģionā vakcinācijai pret Covid-19 līdz šim (17. jūnijā) izlietoti 477 miljoni vakcīnas devu.

“Mums visiem jādara viss iespējamais, lai uzlabotu planētas veselību”

“The Oceans Race” samitu direktors Johan Strid

“Kāpēc regate “The Ocean Race” grib sekmēt centienus īstenot jaunus un labākus politikas pasākumus, kas risinātu aktuālākās problēmas, ar kurām saskaras mūsu zilā planēta?” Šo jautājumu man uzdod bieži, un es atbildu, ka mums visiem jādara viss iespējamais, lai uzlabotu planētas veselību, un konkrēti mūsu darbības jomā tas nozīmē okeānu veselību. 

EESK jaunumi

ES prezidentvalsts Slovēnija pārņem prezidentūru Eiropai izšķirošā laikā

2021. gada 1. jūlijā Slovēnija pārņem Eiropas Savienības Padomes prezidentūru laikā, kad Eiropa cenšas atveseļoties, labāk atjaunoties un kļūt stiprāka pēc Covid-19 pandēmijas.

Konference par Eiropas nākotni: EESK rīkotās konsultācijas visur Eiropā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja Christa Schweng, tiešajā ēterā atbildot uz uzdotajiem jautājumiem, ievadīja Komitejas oficiālos pasākumus, kas saistīti ar konferenci par Eiropas nākotni. Pasākumā #CoFoE - iedzīvotāju intereses par Eiropas projektu atjaunošana” tika pausti pilsoniskās sabiedrības viedokļi par konferenci un ar to saistītās cerības. Tajā arī tika uzsvērts, cik svarīgi ir iesaistīt cilvēkus ārpus Briseles burbuļa, un ģenerētas idejas, gatavojoties gaidāmajām konsultācijām ar iedzīvotājiem.

“Eiropas zaļais kurss būs taisnīgs, vai tā nebūs vispār”

EESK jūnija plenārsesijā Frans Timmermans paziņoja par pasākumiem, kuru mērķis ir pasargāt visneaizsargātākos iedzīvotājus no oglekļa cenas iespējamās attiecināšanas uz apkuri un transporta degvielu, un uzklausīja EESK priekšlikumus uzlabot uzņēmumu lēmumu pieņemšanu zaļās pārkārtošanās jomā, izmantojot sociālo dialogu.

Atveseļošanai un atjaunošanai pēc pandēmijas jābūt Eiropas nākotnes prioritātei

ES galvenajām prioritātēm tuvākajā nākotnē jābūt Eiropas ekonomikas atjaunošanai, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pārkārtošanu un Eiropas iedzīvotāju un uzņēmumu labklājību. Tāds ir vadmotīvs Rezolūcijai par EESK ieguldījumu Eiropas Komisijas 2022. gada darba programmā, kas pieņemta EESK jūnija plenārsesijā.

Eiropas Savienības vēža uzveikšanas jaunā stratēģija ir lieliska eiropiešu veselības aizsardzības iespēja

Eiropas vēža uzveikšanas plāns ir tapis īstajā laikā, jo prognozes liecina, ka vēzis kļūs par galveno nāves cēloni Eiropas Savienībā. EESK atzinīgi vērtē šo plānu, kas ir viens no vēža apkarošanas stūrakmeņiem. Tomēr, kamēr saglabāsies reģionālā un sociālā nevienlīdzība, pilnveides iespējas vēl būs plašas.

Pilsoniskajai sabiedrībai jāpiešķir aktīva loma ES vērtību aizsardzībā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir apņēmusies arī turpmāk kopā ar Eiropas Komisiju un citām ES iestādēm atbalstīt un īstenot ES pamatvērtības, it īpaši tiesiskumu, pamattiesības un demokrātiju.

„Tikai palielinot EPI ietekmi, Eiropas Savienībai izdosies atjaunot saikni ar saviem pilsoņiem“

10. Eiropas pilsoņu iniciatīvas diena, kas bija veltīta Eiropas Pilsoņu iniciatīvai, ilga divas dienas un pilnībā norisinājās tiešsaistē. EESK priekšsēdētāja Christa Schweng, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietniece Věra Jourová un Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieks Pedro Silva Pereira izvērtēja šā unikālā līdzdalības demokrātijas instrumenta stāvokli.

Apritīgam publiskajam iepirkumam vajadzētu būt obligātam ES valstu valdībām

Tā kā valdību ikgadējie izdevumi veido aptuveni 14 % (jeb 2 triljonus EUR) no ES kopējā IKP, tās ir Eiropas lielākās patērētājas. To izdevumi galvenokārt izriet no publiskā iepirkuma konkursiem, lai no uzņēmumiem iegādātos vajadzīgos būvdarbus, pakalpojumus un piegādes.

Darba samaksas pārredzamība: saistoši pasākumi ir vajadzīgi, bet ar tiem nepietiek, lai samazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības

EESK atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu par saistošiem pasākumiem darba samaksas pārredzamības nodrošināšanai, taču uzskata, ka ierosinātā direktīva būtu jāstiprina vairākās jomās un jāveic vēl citi pasākumi, lai novērstu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību pamatcēloņus.

Euro starptautiskās nozīmes palielināšana ir būtiska, lai stiprinātu Eiropas pozīcijas pasaulē

Eiropas Savienībai ir jāizvirza vērienīgi ekonomiskie mērķi euro stiprināšanai. Tas ir vēl jo svarīgāk, ņemot vērā to, cik straujas pārmaiņas notiek pasaules ekonomikā un kāds ir ES pašreizējais stāvoklis tādās jomās kā inovācija, konkurētspēja un investīcijām labvēlīgas normatīvās vides veidošana.

Nacionālie atveseļošanas un noturības plāni: EESK aicina to īstenošanā reāli iesaistīt organizētu pilsonisko sabiedrību

Lielākajā daļā ES valstu organizētas pilsoniskās sabiedrības iesaiste ne tuvu nav apmierinoša, brīdināja EESK grupas “Eiropas pusgads” gadskārtējā konferencē, kas notika neklātienē 31. maijā.

EESK pieprasa nodrošināt iekļaujošu un taisnīgu pāreju virzībā uz ilgtspējīgākām pārtikas sistēmām

Sustainable food Systems

Lai sniegtu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 2021. gada samitā par pārtikas sistēmām, EESK 28. maijā rīkoja tiešsaistē uzklausīšanu, kuras mērķis bija izpētīt saistībā ar Eiropas pārtikas sistēmām pastāvošos trūkumus un nevienlīdzību un apzināt, kā palielināt piegādes ķēžu līdzsvarotību un taisnīgumu. Augsta līmeņa referenti no ANO, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta dalījās viedokļos par izmaiņām, kas nepieciešamas, lai pārejā uz ilgtspējīgākām pārtikas sistēmām stiprinātu taisnīgumu, godīgumu un tiesībās balstītu pieeju.

Pārejā uz ekoloģiski tīrāku transportu ir vajadzīgas reālistiskas alternatīvas

EESK atbalsta ekoloģiski tīrāku transportu, taču uzsver, ka enerģētikas pārkārtošanai ir jābūt taisnīgai un tajā jāparedz dzīvotspējīgas un reālistiskas alternatīvas, ņemot vērā visu Eiropas reģionu, to skaitā lauku apvidu, īpašās ekonomiskās un sociālās teritoriālās iezīmes un vajadzības.

EESK apspriež atjaunināto Eiropas industriālo stratēģiju

17. jūnijā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK) un tās Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisijā (CCMI) norisinājās dzīvas debates, kurās tika izskatīti organizētās pilsoniskās sabiedrības viedokļi pēc Eiropas Komisijas paziņojuma “Jaunās industriālās stratēģijas atjaunināšana” publicēšanas. Šajās debatēs, kas bija pirmais EESK specializēto nodaļu kopīgais pasākums šim tematam veltīto pasākumu virknē, tika uzdots jautājums, vai atjauninātajā stratēģijā ir pietiekami daudz tādu elementu, kas dos iespēju palielināt ES rūpniecības noturību un stratēģisko autonomiju. 

Transatlantiskie partneri ir apņēmības pilni rīkoties

EESK Transatlantisko attiecību koordinācijas komiteja tikās tikai dažas dienas pirms ES un ASV augsta līmeņa samita, lai apspriestu daudzus pilsoniskajai sabiedrībai svarīgus jautājumus, pirmkārt un galvenokārt klimata pārmaiņu un tirdzniecības jautājumus.

Jauna publikācija: EESK pasākumi Slovēnijas prezidentūras laikā (2021. gada jūlijs – decembris)

2021. gada otrajā pusgadā Slovēnija otro reizi būs ES Padomes prezidentvalsts. Un jau otro reizi tas notiek Eiropai kritiskā brīdī.

Grupu jaunumi

Darba devēju grupas tīmekļseminārā par digitalizāciju tiek izteikts aicinājums izstrādāt digitālo aktu lauku apvidiem

Materiālu sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Pēc tam, kad EESK savā jūnija plenārsesijā nesen pieņēma atzinumu par Digitālo tirgu aktu un atzinumu par Digitālo pakalpojumu aktu, Darba devēju grupa 14. jūnijā rīkoja tīmekļsemināru par tematu “ES digitālās un jaunās ekonomikas izaicinājumi”.

Palīdzēt novērst vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību vēl pirms 2104. gada

EESK Darba ņēmēju grupa

Eiropā sievietes pelna vidēji par 14 % mazāk nekā vīrieši. Dažās valstīs situācija pamazām uzlabojas, savukārt citās – pasliktinās. Paredzams, ka Eiropas Savienībā šī atšķirība izlīdzināsies aptuveni 22. gadsimta sākumā, taču tādās valstīs kā Francija tas varētu prasīt vēl 1000 gadus.

Plašsaziņas līdzekļu brīvību nevar uzskatīt par pašsaprotamu, tā ir aktīvi jāsaglabā

Sagatavojusi Elena-Alexandra CALISTRU, grupas “Daudzveidība Eiropā” locekle

Tikai dažās citās vietās pasaulē ir spēkā Eiropas stabilā tradīcija saglabāt kā vērtību mediju brīvību un neatkarību. Tomēr digitālo platformu parādīšanās, neliberālas tendences liegt piekļuvi informācijai, pieaugošais apdraudējums pētnieciskajiem žurnālistiem un Covid-19 izraisītā krīze rada atšķirīgu, bet vienlaicīgu spiedienu uz ekosistēmu, kas ļauj patiešām brīviem medijiem pastāvēt un pildīt savu demokrātisko lomu.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Argentīnas ESMA muzejs un piemiņas vieta — cilvēktiesību simbols

Darba ņēmēju grupa ir nākusi klajā ar kampaņu, kuras mērķis ir Argentīnas ESMA muzeja un piemiņas vietas iekļaušana UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Klimata pārmaiņu desmitgade Ciril Jazbec attēlos

Sākoties Slovēnijas prezidentūrai ES Padomē, EESK rīko tiešsaistes izstādi, kurā būs aplūkojami godalgotā slovēņu fotogrāfa Ciril Jazbec darbi. Ciril Jazbec ir bijis “Leica O.B.”uzvarētājs un 2021. gadā saņēmis arī “World Press Photo” balvu.