“The Grassroots View” podkāsts savu otro sezonu atklāj ar epizodi, kas veltīta jaunajai Eiropas daudzgadu finanšu shēmai (DFS). Mūsu četri viesi mums pastāstīja, kas šajā ilgi gaidītajā nolīgumā ir labs, slikts un neiepriecinošs.

“The Grassroots View” podkāsts savu otro sezonu atklāj ar epizodi, kas veltīta jaunajai Eiropas daudzgadu finanšu shēmai (DFS). Mūsu četri viesi mums pastāstīja, kas šajā ilgi gaidītajā nolīgumā ir labs, slikts un neiepriecinošs.

EP deputāts un Eiropas Parlamenta līdzreferents p...Vairāk

“The Grassroots View” podkāsts savu otro sezonu atklāj ar epizodi, kas veltīta jaunajai Eiropas daudzgadu finanšu shēmai (DFS). Mūsu četri viesi mums pastāstīja, kas šajā ilgi gaidītajā nolīgumā ir labs, slikts un neiepriecinošs.

EP deputāts un Eiropas Parlamenta līdzreferents par DFS Jan Olbrycht paskaidro, kāpēc sarunas bija tik sarežģītas, un uzsver arī jaunās programmas “EU4Health” nozīmi. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ECO specializētās nodaļas priekšsēdētājs Stefano Palmieri saskata iespēju modernizēt Eiropas ekonomikas un sociālo sistēmu. Viņš kopā ar diviem citiem runātājiem – Civil Society Europe) uzraudzības komitejas locekli Gabriella Civico, kā arī žurnālisti un Res Publica Foundation locekli Zsuzsanna Szabó – izklāsta pilsoniskās sabiedrības redzējumu. Viņas pauž līdzīgas bažas par ES pašu resursiem un par jaunā tiesiskuma nosacījumu mehānisma trūkumiem.

Mazāk