Daudzgadu finanšu shēma: labais, sliktais un neiepriecinošais

“The Grassroots View” podkāsts savu otro sezonu atklāj ar epizodi, kas veltīta jaunajai Eiropas daudzgadu finanšu shēmai (DFS). Mūsu četri viesi mums pastāstīja, kas šajā ilgi gaidītajā nolīgumā ir labs, slikts un neiepriecinošs.

Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Aplausi Eiropas pilsoniskās sabiedrības drosmei un solidaritātei

Cienījamie lasītāji!

15. februārī notika mūsu rīkotā EESK Pilsoniskās solidaritātes balvas piešķiršanas ceremonija. Balvas iecere radās 2020. gada jūlijā, kad Eiropa dziedēja Covid-19 pandēmijas pirmā viļņa brūces. Toreiz pavisam nesen bija atcelti pirmie pārvietošanās ierobežojumi, kuru laikā mums nācās palikt mājās, sekot līdzi ziņu plūsmai plašsaziņas līdzekļos par skarbām ainām Eiropas slimnīcās, un mēs katru vakaru aplaudējām mediķiem.

Savukārt ziņojumi par solidāru rīcību drīz sāka pienākt no visas Eiropas Savienības, un atklāja, ka daudzi cilvēki nevis vienkārši nogaida, bet steidzas palīgā neaizsargātiem un krīzes smagi skartiem cilvēkiem, gan tiem, kam nepieciešama palīdzība.

Turpmākie notikumi

2021. gada 1.–5. marts, Brisele
Pilsoniskās sabiedrības dienas 2021

2021. gada 18.–19. marts, Brisele
“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi 2021”

2021. gada 24.–25. marts, Brisele
EESK plenārsesija

“Viens jautājums...”

Viens jautājums...

Sadaļā “Viens jautājums...” lūdzam EESK locekļus atbildēt uz aktuālu jautājumu, kas mums šķiet īpaši nozīmīgs.

 

Covid-19 ietekme uz pārtikas piegādes ķēdi

EESK Info: Pandēmijas laikā restorāni un bāri ir slēgti. Kā šī situācija ietekmē pārtikas ražotājus, piegādātājus, restorānu īpašniekus, pārtikas kultūru un pārtikas patēriņu? Kāds ir labākais veids, kā panākt, lai cilvēki atgrieztos darbā?

NAT specializētās nodaļas priekšsēdētājs Peter Schmidt: Pārtikas ražotāji, pārtikas pārstrādes nozare un pārtikas mazumtirgotāji saskaras ar spiedienu pat parastos apstākļos. Visi sagaida, ka 24 stundas diennaktī tiks nodrošināts pienācīgs viskvalitatīvākās pārtikas piedāvājums.

Uzminiet, kas ieradies viesos!

Pārsteiguma viesis

Katru mēnesi mēs iepazīstinām ar kādu pārsteiguma viesi – personību, kas mums izklāsta savu viedokli par aktualitātēm, atklāj mums kaut ko jaunu, kas paplašina redzesloku, iedvesmo un liek pievērst uzmanību mūsdienu pasaulei. Februāra izdevumā mēs ar prieku uzņemam divas personības, kuras pārstāv dažādas jomas – kultūru un plašsaziņas līdzekļus – un var mums palīdzēt labāk izprast to, kas notiek mums apkārt, un iedvesmot mūs. Mūsu viesi ir beļģu teātra un kino personība Hélène Theunissen un Eiropas politikas pazinējs un novērotājs Nicolas Gros-Verheyde.

Hélène Theunissen: Mākslinieks, kuram liegta radošā darbība, jūtas iztukšots

Mākslinieki ir pandēmijas netiešie upuri. Teātri joprojām ir slēgti, kaut arī dažkārt tos īslaicīgi atvēra. Daudzi aktieri, režisori, mūziķi, dejotāji un tehniskie skatuves darbinieki šajos neparedzētajos apstākļos ir palikuši bez darba. Tas galvenokārt radījis bailes par nākotni un milzīgu frustrāciju.
Mākslinieks, kuram liegta radošā darbība, jūtas iztukšots un nevajadzīgs.

Nicolas Gros-Verheyde: Covid-19 krīze apdraud Eiropas demokrātiju

Vairākās ES valstīs veselības apsvērumu dēļ pieņemtie pasākumi varētu apdraudēt tiesiskumu

Covid-19 uzliesmojums 2020. gada februārī-martā pārsteidza visus, un bija jāpieņem improvizēti un neatliekami pasākumi, taču šobrīd situācija ir mainījusies. Stingrie pasākumi veselības krīzes ierobežošanai, iespējams, ir pamatoti. Tomēr tie būtu laicīgāk jāprognozē un, galvenais, demokrātiski jākontrolē. Līdz šim tas netika darīts.

EESK jaunumi

Ir pienācis laiks rīkoties tā, lai būtu rezultāti un vārds “kopiena” iegūtu jaunu nozīmi

Portugāles premjerministrs António Costa 27. janvārī notikušajā EESK plenārsesijā prezentēja savas valsts prioritātes prezidentūrai ES Padomē. Portugāle sociālo programmu ir iekļāvusi savas prezidentūras programmas svarīgāko jautājumu vidū un aicina EESK sniegt ekspertskatījumu par septiņiem Eiropas Savienības nākotnei svarīgiem tematiem.

EESK atbalsta Eiropas Komisijas centienus virzībā uz Eiropas atveseļošanos no Covid-19

EESK prezidijs, galveno uzmanību veltīdams ekonomiski, sociāli un ekoloģiski spēcīgākas ES veidošanai, atbalsta Komisijas centienus, kuru mērķis ir palīdzēt Eiropai atlabt pēc Covid-19 krīzes. Tāds ir vēstījums, ko EESK priekšsēdētāja Christa Schweng kundze pauda Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniekam jautājumos par iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu Maroš Šefčovič kungam, kurš piedalījās Komitejas janvāra plenārsesijā.

EESK jaunais rīcības kodekss – Absolūta neiecietība pret aizskarošu izturēšanos

Lielāka skaidrība, lielāka finanšu pārredzamība, stingri noteikumi pret aizskarošu izturēšanos un stingrākas sankcijas par noteikumu neievērošanu. EESK locekļi 2021. gada 28. janvārī nobalsoja par būtiskām izmaiņām savā Rīcības kodeksā. Tas ir pirmais solis Komitejas reformā, ko īsteno EESK jaunā vadība.

ES cieši uzraudzīs ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma īstenošanu

Pirmo reizi kopš ES un Apvienotās Karalistes Tirdzniecības un sadarbības nolīguma parakstīšanas Eiropas Komisijas darba grupas attiecībām ar Apvienoto Karalisti vadītājs Michel Barnier, piedaloties Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) janvāra plenārsesijas debatēs, publiski pauda savu viedokli par šo nolīgumu.

EESK pasākumā izskan, ka līdz 2030. gadam nabadzību Eiropas Savienībā var samazināt uz pusi

Nākamajā desmitgadē tādu cilvēku skaits, kuri dzīvo nabadzībā, varētu tikt samazināts par 50 %, EESK janvāra plenārsesijā, ES iestādēm atklādams savas misijas secinājumus, norādīja ANO īpašais referents galējas nabadzības un cilvēktiesību jautājumos.

Jaunais Migrācijas pakts. Nozīme ir arī sīkumiem

27. janvārī pirms atzinuma pieņemšanas par tematu “Jauns Migrācijas un patvēruma pakts” EESK savā plenārsesijā rīkoja debates ar komisāri Y. Johansson. Atzinumā Komiteja ir paudusi šaubas par to, vai pakts palīdzēs izstrādāt kopēju Eiropas migrācijas pārvaldības satvaru, kas būtu gan efektīvs, gan atbilstu ES vērtībām.

Piekļuve tiesu iestādēm vides jomā ir svarīga ES zaļā kursa īstenošanai

Vienā no jaunākajiem EESK atzinumiem ir atzinīgi novērtēts Komisijas priekšlikums pārskatīt Orhūsas Regulu un uzlabot pieeju administratīvai un juridiskai pārskatīšanai vides jautājumu jomā individuālam personām un nevalstiskajām organizācijām, tomēr Komiteja uzsver, ka regulas pārskatīšanā nav izdarīts pietiekami daudz.

Eiropas Savienības mērķi klimata jomā: tikai ar visaptverošu pieeju izaicinājumus iespējams pārvērst par iespēju

2030  40% increases to 55%

EESK apliecina, ka apņemšanās siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināt par 55 % līdz 2030. gadam ir pareizā izvēle. Tomēr savā atzinumā “Eiropas klimatisko ieceru vēriena kāpināšana” EESK uzsver, ka procesa paātrināšanas nolūkā ir pastiprināti jāstrādā pie starpposma mērķu sasniegšanas, citādi pastāv risks 2050. gadam noteiktos mērķus nesasniegt.

EESK Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija sāk jaunu pilnvaru termiņu un apstiprina 2021. gada darba programmu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI) 13. janvārī rīkoja jaunā pilnvaru termiņa konstitutīvo sanāksmi un pieņēma 2021. gada darba programmu.

Laiks ekonomikas pārvaldībā vairāk orientēties uz labklājību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumus par eurozonas ekonomikas politiku. Tā stingri atbalsta NextGenerationEU paketi un aicina pēc iespējas drīzāk noslēgt vajadzīgās vienošanās.

Eiropas Savienībai ir vajadzīga reāla energosistēmas integrācijas stratēģija

EESK atbalsta Eiropas Komisijas aicinājumu integrēt energosistēmas. Turpmāk elektroenerģijas nodrošināšanai, siltumapgādei un transportam vajadzētu būt savstarpēji savienotiem procesiem, jo tas galu galā dotu iespēju paaugstināt efektivitāti un izveidot klimatneitrālu ekonomiku.

Ūdeņradis var kļūt par jaunā pēcpandēmijas sabiedrības modeļa galveno dzinējspēku

Lai pārvarētu Covid-19 krīzi, Eiropas Savienībai ir jāveido jauns sabiedrības modelis, kura pamatā būtu zaļāka, taisnīgāka un izturētspējīgāka ekonomika. Tā kā ūdeņradis ir tīrs energoresurss, tas var kalpot par transformācijas dzinējspēku. Šī ir galvenā doma Pierre Jean Coulon sagatavotajā atzinumā, kas tika pieņemts EESK janvāra plenārsesijā.

Grupu jaunumi

Brexit līgums: uzņēmumiem ir vajadzīgs pielāgošanās posms

EESK Darba devēju grupas priekšsēdētāja Stefano Mallia paziņojums

ES darba devēji atzinīgi vērtē Brexit līgumu un pateicas Eiropas Komisijas sarunu grupai un tās prasmīgajam vadītājam Michel Barnier. Pašlaik uzņēmumi mēģina izprast 1200 lappuses biezo tirdzniecības līgumu un tāpēc aicina noteikt pielāgošanās periodu, lai varētu pabeigt apguves procesu.

Atveseļošanās nebūs iespējama bez sociālas atveseļošanas

Action Plan to implement the European Pillar of Social Rights and the Social Summit in Porto

EESK Darba ņēmēju grupa

Janvārī EESK Darba ņēmēju grupas rīkotajā tīmekļseminārā tika uzsvērts, ka sociālo lietu samitā Porto jāvienojas par jaunu sociālo līgumu.

Grupas “Daudzveidība Eiropā” konference par Covid-19 ietekmi uz organizēto pilsonisko sabiedrību

Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

12. martā notiks grupas “Daudzveidība Eiropā” rīkotā hibrīdkonference “Pilsoniskās sabiedrības organizācijas Covid-19 krīzes laikā un pēc tās: izaicinājumi un nākotne”. Pasākumā tiks dots starts EESK pētījumam “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju atbilde uz Covid-19 pandēmiju un Eiropā ieviestie ierobežojošie pasākumi”, kā arī debates par aktuāliem jautājumiem, kurās piedalīsies augsta līmeņa referenti un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Pilsoniskās sabiedrības dienas 2021: ilgtspējīga atveseļošana Eiropas pilsoņu nākotnei

Kādai vajadzētu būt ilgtspējīgai atveseļošanai no Covid-19 Eiropā? Kādas ir ES galvenās stiprās puses, kas tai būtu jāizmanto, lai saviem iedzīvotājiem nodrošinātu gaišu nākotni? Tie būs galvenie jautājumi EESK 2021. gada Pilsoniskās sabiedrības dienās, kas notiks tiešsaistē no 1. līdz 5. martam.

Sociālajos medijos EESK rīkos debates par sistēmisko pārmaiņu nozīmi klimatrīcības jomā

EESK 20. martā sociālajos medijos rīkos pasākumu, kurā piedalīsies jauni eksperti, aktīvisti un lobisti no visas Eiropas, lai spriestu par sistēmiskām pārmaiņām klimatrīcības jomā.

Kultūra dzīvo šogad EESK pirmo reizi rīkotajās sarunās par mākslu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pirmdien, 25. janvārī, rīkoja pirmo sarunu par mākslu, un tā notika par godu Maria Reis Rocha tiešsaistē apmeklējamās izstādes virtuālajai atklāšanai.