Temaattinen valmisteluryhmä ”maahanmuutto ja kotouttaminen” (IMI)

This page is also available in

ETSK on perustanut temaattisen valmisteluryhmän ”maahanmuutto ja kotouttaminen”, jossa on jäseniä ETSK:n eri jaostoista. Se kattaa siten eri politiikanaloja, ja siinä ovat edustettuina työnantajien ja työntekijöiden ryhmät sekä ”moninainen Eurooppa” -ryhmä. Tämän muuttoliike- ja turvapaikka-asioita koskevaa ETSK:n työtä tukevan ryhmän tavoitteena on

  • edistää perusoikeuksien ja yhteisvastuun periaatteisiin perustuvan yhteisen eurooppalaisen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kehittämistä kansalaisyhteiskunnan vahvalla myötävaikutuksella
  • laatia ETSK:n kannanotot Euroopan muuttoliikefoorumiin
  • toteuttaa konkreettisesti ETSK:n tehtävää järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan ja EU:n toimielinten välisenä yhdyssiteenä muuttoliikepolitiikan ja maahanmuuttajien kotouttamisen alalla.

Vuodesta 2009 lähtien temaattinen valmisteluryhmä ”maahanmuutto ja kotouttaminen” on laatinut lausuntoja ja järjestänyt kuulemisia ja konferensseja erilaisista kotouttamiseen liittyvistä aiheista (esim. maahanmuuttajayrittäjien panoksesta talouteen, pakolaisten osallistamista koskevasta sosiaalisesta innovoinnista ja kansalaisyhteiskunnan tuesta maahanmuuttajille ja pakolaisille). Se on tehnyt tätä varten yhteistyötä myös kansalaisyhteiskuntaa, tiedemaailmaa ja kansallisia ja EU:n viranomaisia edustavien ulkopuolisten kumppanien kanssa. Ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti Euroopan muuttoliikefoorumiin. Se järjestää myös kuulemisia muuttoliikefoorumin tulevien kokousten muodosta ja aiheista.