Tematická studijní skupina Přistěhovalectví a integrace

This page is also available in

EHSV zřídil tematickou studijní skupinu Přistěhovalectví a integrace, kterou tvoří členové z různých sekcí EHSV. Tato skupina se zabývá různými oblastmi politiky a jsou v ní zastoupeny všechny tři skupiny – Zaměstnavatelé, Zaměstnanci i Různorodá Evropa. Úkolem této skupiny, která podporuje činnost EHSV v oblasti migrace a azylu, je:

  • podporovat rozvoj společné evropské přistěhovalecké a integrační politiky založené na zásadách základních práv a solidarity, s intenzivním zapojením občanské společnosti,
  • připravovat příspěvky EHSV k Evropskému fóru pro migraci,
  • dát konkrétní podobu úloze EHSV jakožto prostředníka mezi organizovanou občanskou společností a orgány a institucemi EU v oblasti migrační politiky a integrace migrantů.

Tematická studijní skupina Přistěhovalectví a integrace vypracovává od roku 2009 stanoviska a pořádá slyšení a konference k různým tématům souvisejícím s integrací (např. k přínosu podnikatelů z řad migrantů pro hospodářství, k sociálním inovacím pro začlenění uprchlíků a k podpoře, kterou občanská společnost věnuje migrantům a uprchlíkům). Za tímto účelem spolupracuje s externími partnery z občanské společnosti, akademické obce a orgánů členských států a EU. Členové této skupiny se aktivně účastní Evropského fóra pro migraci. Tato skupina rovněž pořádá konzultace týkající se formátu nebo témat nadcházejících jednání Evropského fóra pro migraci.