Europos migracijos forumas

2015 m. sausio mėn. EESRK, bendradarbiaudamas su Europos Komisija, surengė pirmąjį Europos migracijos forumą (EMF). Jis išsivystė iš Europos integracijos forumo, kuris 2009–2014 m. surengė 11 susitikimų.

EMF yra pilietinės visuomenės ir Europos institucijų dialogui skirta platforma, kurioje aptariami su trečiųjų šalių piliečių migracija, prieglobsčiu ir integracija susiję klausimai. Bent kartą per metus jis suburia pilietinės visuomenės organizacijų, vietos ir regionų valdžios institucijų, valstybių narių ir ES institucijų atstovus.

EMF tikslas – pagerinti pagrindinių daugiapakopio Europos migracijos valdymo dalyvių veiklos koordinavimą ir tarpusavio bendradarbiavimą. EMF siekia suteikti daugiau informacijos apie naujausią politinę raidą ir kartu surinkti informaciją apie tai, kaip Europos politika įgyvendinama regionų, vietos ir gyventojų lygmeniu, kaip ji turėtų padėti gerinti pagrindinių iššūkių, šioje srityje tenkančių pilietinės visuomenės organizacijoms ir socialiniams partneriams, suvokimą ir nustatyti būdus, kaip būtų galima jiems geriau padėti tenkinant migrantų poreikius.

EMF sekretoriato paslaugas teikia EESRK Užimtumo, socialinių reikalų ir pilietybės skyrius (SOC).