„Bevándorlás és integráció” tematikus tanulmányozócsoport (IMI)

This page is also available in

Az EGSZB létrehozta a „Bevándorlás és integráció” tematikus tanulmányozócsoportot (IMI), amelynek tagjai az EGSZB különböző szekcióiból kerülnek ki, különböző politikai területekkel foglalkoznak, és munkaadókat, munkavállalókat, illetve a Sokféleség Európája csoportban összefogott különféle érdekcsoportokat képviselnek. Az EGSZB migrációt és menekültügyet érintő munkáját támogató csoport céljai a következők:

  • egy, az alapvető jogok és a szolidaritás alapelveire épülő közös európai bevándorlási és integrációs politika kidolgozásának támogatása a civil társadalom erős részvételével;
  • az EGSZB Európai Migrációs Fórumhoz (EMF) való hozzájárulásának előkészítése;
  • az EGSZB segítő szerepének konkrét formába öntése, amely szerep a szervezett civil társadalom és az EU intézményei között hidat teremtve a migrációs politikára és a migránsok integrációjára irányul.

A „Bevándorlás és integráció” tematikus tanulmányozócsoport 2009 óta dolgoz ki véleményeket és szervez meghallgatásokat, konferenciákat különféle, integrációval kapcsolatos témákban (pl. a migráns vállalkozók hozzájárulása a gazdasághoz, szociális innováció a menekültek befogadása érdekében és a civil társadalom migránsok és menekültek számára nyújtott támogatása). Ennek érdekében együttműködött a civil társadalomhoz, az egyetemekhez, valamint a nemzeti és uniós hatóságokhoz tartozó külső partnerekkel. Az IMI-tagok aktívan részt vesznek az EMF-ben. Az IMI az EMF soron következő üléseinek formátumával, illetve témáival foglalkozó konzultációs üléseket is szervez.