Kinga Joó: šeimos geba stiprinti visuomenės imuninę sistemą

Kovo 10 d. Briuselyje vykusiame ES ir Serbijos jungtinio konsultacinio komiteto posėdyje tvyrojo keista ir slogi atmosfera. Jam pasibaigus visi suskubo išvykti. Grįžau namo žinodama, kad Europos laukia dideli pokyčiai, ir jaučiau, kad po šio skrydžio ilgai neteks keliauti. Šiuo laikotarpiu Vengrijoje žmonės buvo apimti netikrumo ir nepatiklumo. Vyriausybei atšaukus kovo 15 dieną numatytas nacionalinės šventės iškilmes daugelis vengrų suprato, kad padėtis rimta.

Kaip ir daugelis kitų Europos šalių, Vengrija uždarė savo sienas ir taikė įvairias ribojamąsias priemones. Mokymas vyko internetu, kas galėjo, dirbo nuotoliniu būdu, ištuštėjo gatvės ir paprastai gausiai lankomos vietos. Netrukus buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, tačiau šalis nebuvo visiškai izoliuota. Viešosios erdvės nebuvo visiškai tuščios ir nebuvo nuspręsta griežtai uždrausti išeiti iš namų. Dideliam mano vaikų džiaugsmui ir toliau veikė mūsų gatvės kampe esanti mėgstamiausių mūsų ledų parduotuvė.

Per šį karantiną tokios paguodos taip reikėjo mūsų mažiesiems didvyriams. Pagal savo išgales ir supratimą vaikai padėjo tinkamai apsaugoti mūsų šeimą. Būdami tarp keturių sienų jie stengėsi ramiai žaisti, atsisakė gimtadienio šventės ir ištisas valandas leido prieš ekraną (kai tuo tarpu anksčiau nuolat jiems kartodavome tam neskirti tiek laiko). Ne tik vaikai, bet ir vyresnio amžiaus žmonės buvo priversti visiškai izoliuotis. Daug kur vietos valdžios institucijos ir pilietinės visuomenės organizacijos susitelkė, kad galėtų teikti pagalbą žmonėms, priverstiems likti namuose. Vis dėlto daugeliu atvejų ši užduotis teko šeimos nariams.

Aš per paskutiniąsias savaites supratau, koks svarbus šeimos ir giminystės ryšių vaidmuo tokioje krizės situacijoje. Aiškiai pamatėme, kad šeimos geba stiprinti visuomenės imuninę sistemą, tačiau kartu supratome, kad jos yra pažeidžiamos ir kad joms reikia pagalbos. Šiuo požiūriu pilietinės visuomenės organizacijoms turi atlikti esminį vaidmenį. Mūsų asociacijos veikloje buvo įdomu pastebėti ir tai, kad be praktinės pagalbos (finansinės paramos, logistikos pagalbos ar pagalbos besimokantiems), buvo reikalinga ir psichologinė pagalba.