EESRK siūlo priemones, kuriomis būtų remiamos investicijos į svarbiausiųjų žaliavų gavybą ir perdirbimą

Kovo mėn. plenarinėje sesijoje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę, kurioje siūloma remti investicijas į svarbiausių žaliavų žvalgymą, gavybą ir į iš atliekų gautų antrinių žaliavų naudojimą, nes tai labai svarbu ES pereinant prie žaliosios ekonomikos.

2020 m. rugsėjo mėn. Europos Komisija priėmė Svarbiausiųjų žaliavų veiksmų planą, kuriuo siekia sumažinti priklausomybę nuo pirminių svarbiausiųjų žaliavų ir ES stiprinti žaliavų vidaus gavybą. Savo nuomonėje EESRK pritaria šiam požiūriui ir teigia, jog „visokeriopai remia žaliąją pertvarką ir mano, kad žaliųjų technologijų diegimui būtinų žaliavų gavyba yra labai svarbus etapas“.

Tačiau EESRK ragina imtis papildomų priemonių, kad šis požiūris taptų įmanomas, nes žvalgymas ir gavyba yra itin rizikinga veikla. Pranešėjas Dumitru Fornea išdėstė tokią nuomonę: „Tiek pirminių, tiek antrinių žaliavų gavybos skatinimas yra būtinas, todėl mums reikia padėti investuoti į gavybos sektorių ir spartinti atliekų, kurios galimai turi vertingų medžiagų, analizę.“

Bendrapranešėjis Michal Pintér pareiškė, kad ši parama gali būti įvairių formų: „Mums reikia remti investicijas teikiant paskolų garantijas, taikant nusidėvėjimo mechanizmus ir valstybės pagalbą, tačiau taip pat parengiant supaprastintą leidimų kasybos veiklai suteikimo procesą.“

Nuomonėje taip pat pabrėžiama, kaip svarbu plėsti svarbiausiųjų žaliavų apibrėžtį – tradiciškai jos suprantamos, kaip medžiagos, kurias tiekia kasybos sektorius. EESRK nuomone, tai pernelyg siaura apibrėžtis, ribojanti žaliosios energijos augimą, nes medienos medžiagas galima efektyviai naudoti įvairesnėms paskirtims nei anksčiau.

Žaliavų sektorius turi didžiulį ekonominį potencialą. ES jame sukurta maždaug 350 000 darbo vietų ir daugiau kaip 30 mln. darbo vietų yra apdirbamosios pramonės šakose, kurios priklausomos nuo patikimos ir nekliudomos galimybės gauti mineralinių žaliavų. EBPO prognozuoja, kad iki 2060 m. visame pasaulyje medžiagų naudojimas padvigubės, o metalų naudojimas turėtų išaugti net 150 proc. Labai tikėtina, kad tai padidins spaudimą planetos ištekliams ir sukels grėsmę laimėjimams pasaulinės gerovės srityje.

Todėl nuomonėje pabrėžiama, kad labai svarbu į metodiką, kuria remiantis bus sudaromas svarbiausiųjų naudingųjų iškasenų sąrašas, įtraukti naujus aspektus. EESRK mano, kad Europos Komisija turėtų įvertinti „šalių, iš kurių į Europą ketinama įvežti žaliavas, žmonių ir ekonomikos poreikius ir interesus“. Todėl reikėtų nustatyti atitinkamus kriterijus, kuriuos taikant būtų galima patikrinti, ar tokių žaliavų tiekimo pasaulinės grandinės atitinka etikos principus. (ks)