CESE propune măsuri de sprijinire a investițiilor în extracția și reciclarea materiilor prime critice

În cadrul sesiunii sale plenare din martie, Comitetul Economic și Social European a adoptat un aviz care propune sprijinirea investițiilor în explorarea și extracția materiilor prime critice și în utilizarea materiilor prime secundare din deșeuri, întrucât acest lucru este esențial pentru tranziția verde în UE.

În septembrie 2020, Comisia Europeană a adoptat Planul său de acțiune privind materiile prime critice, cu scopul de a reduce dependența de materiile prime critice primare și de a consolida aprovizionarea internă cu materii prime în UE. Avizul adoptat de CESE salută această abordare, întrucât „sprijină pe deplin tranziția verde a sectorului energetic și consideră că extracția materiilor prime necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi constituie un pas fundamental în acest sens”.

Cu toate acestea, în avizul său, CESE solicită măsuri suplimentare pentru a face posibilă abordarea, întrucât explorarea și extracția sunt activități cu grad ridicat de risc. Raportorul, Dumitru Fornea, a subliniat acest punct de vedere: „Stimularea aprovizionării primare și secundare este esențială, motiv pentru care trebuie să sprijinim investițiile în sectorul extracției și să accelerăm analiza deșeurilor care ar putea conține materiale valoroase”.

Coraportorul, Michal Pintér, a explicat că acest sprijin poate lua diverse forme: „Trebuie să sprijinim investițiile prin garanții de împrumut, regimuri de amortizare și ajutoare de stat, dar și prin dezvoltarea unui proces raționalizat de autorizare a activităților miniere”, a declarat el.

Avizul subliniază, de asemenea, importanța extinderii definiției materiilor prime critice, înțelese în mod tradițional ca materiale provenite din sectorul minier. În opinia CESE, acest lucru este prea restrictiv și limitează creșterea energiilor verzi, deoarece materialele pe bază de lemn pot fi utilizate în mod eficient în mult mai multe aplicații decât în trecut.

Sectorul materiilor prime are un potențial economic imens. El oferă aproximativ 350 000 de locuri de muncă în UE și peste 30 de milioane de locuri de muncă în industriile prelucrătoare din aval care depind de accesul fiabil și neîngrădit la materii prime minerale. OCDE estimează că utilizarea materiilor prime la nivel mondial se va dubla până în 2060, iar utilizarea metalelor, în special, va crește cu 150 %. Este foarte probabil ca acest lucru să sporească presiunea asupra resurselor planetei și să pună în pericol creșterea bunăstării la nivel mondial.

Ținând seama de acest lucru, avizul subliniază importanța integrării unor noi dimensiuni în metodologia utilizată pentru stabilirea unei liste de minerale critice. CESE consideră că Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare „nevoile și interesele cetățenilor și ale economiilor țărilor din care materiile prime urmează să fie exportate în Europa”. Prin urmare, ar trebui definite criterii adecvate pentru a verifica dacă lanțurile de aprovizionare globale pentru aceste tipuri de materii prime respectă principiile etice. (ks)