EESC Info

Pages

Displaying 31 - 40 of 73
Mí Eanáir 2020

San eagrán seo:

Andrew Caruana Galizia: "Is gá dúinn oibriú i gcomhar le chéile chun a chinntiú go ndéantar luachanna Eorpacha a urramú"

Tá imní ar CESE maidir le toradh COP25

Luca Jahier: “Is cuid de thodhchaí na hEorpa todhchaí na hAfraice”

Tá CESE ag iarraidh go mbeadh caighdeáin íosta i bhfeidhm ar fud an Aontais maidir le hárachas dífhostaíochta

Mí na Nollag 2019

San eagrán seo:

 • “Ní ceann scríbe ach tús ré nua é Brexit”
 • Is féidir leis an gcultúr a bheith ina spreagadh chun an tAontas Eorpach a neartú
 • “Botún geostraitéiseach stairiúil”
 • Níor cheart cearta agus saoránacht AE a bheith ar díol
Mí Dheireadh Fómhair 2019
 • "Tá comhghuaillíocht ag teastáil uainn a bheidh go mór ar son athraithe," arsa an tOmbudsman Eorpach, Emily O'Reilly
 • Tá Comhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe maidir leis an Imirce ag teacht go hiomlán le luachanna an Aontais Eorpaigh
 • An chaoi is fearr leis an bpobal a chur ar an eolas faoin Eoraip, sin a bhí á phlé ag an 13ú Seimineár do na Meáin sa tSochaí Shibhialta
 • Tá CESE ag iarraidh an athuair go gcuirfí struchtúr níos láidre i bhfeidhm le haghaidh an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta
Mí Lúnasa 2019

San eagrán seo:

 • Chuir Uachtaránacht na Fionlainne ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh i láthair an clár atá aige maidir le hinbhuanaitheacht agus folláine;
 • "Táimid anseo chun idirphlé sibhialta a chur chun cinn maidir le hEoraip fhorásach chuimsitheach," arsa Conny Reuter
 • Ba cheart d'earnáil talmhaíochta na hEorpa dul leis an agra-éiceolaíocht;
 • Geilleagar ciorclach: Tá sé in am na tomhaltóirí a chumhachtú;
 • Mura mbeidh tionscal láidir ceallraí san Eoraip, tá an baol ann go bhfágfaidh monaróirí gluaisteán an tAontas Eorpach.
Mí Iúil 2019

San eagrán seo:

 • Le linn Laethanta na Sochaí Sibhialta léiríodh dóchas áirithe faoi inbhuanaitheacht an daonlathais san Eoraip
 • Tá CESE ag iarraidh aistriú fuinnimh atá cothrom go sóisialta agus comhphlé buan leis na saoránaigh
 • Tús ("Grand Départ") Tour de France 2019 - imeachtaí á reáchtáil ag CESE faoin iompar glan
 • Ba cheart do na meáin cúl a thabhairt leis an gcarthanacht agus iad ag trácht ar an míchumas
Mí an Mheithimh 2019

San eagrán seo:

 • An troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, is troid í freisin ar son Eoraip dhaonlathach atá bunaithe ar luachanna 
 • Togra curtha i láthair ag CESE chun rannchuidiú FBManna i leith an bhithgheilleagair a fheabhsú
 • An intleacht shaorga san Eoraip: ní ceart duine ar bith a fhágáil in áit na leathphingine
 • Tá sochaí shibhialta na hEorpa ag iarraidh gealltanas polaitiúil go gcaithfear go cothrom le fir agus mná
Mí na Bealtaine 2019

San eagrán seo:

 • "Tá roinnt mhaith le déanamh fós lena chinntiú go mbeidh saoránaigh faoi mhíchumas in ann vótáil" – agallamh leis an gcomhalta Krzysztof Pater
 • Tionscnóirí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh "Stop Extremism (Cuir deireadh leis an Antoisceachas)" á n-óstáil ag seisiún iomlánach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
 • Thacaigh CESE le plean gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le bréagaisnéis
Mí Aibreáin 2019
 •  Is mian le saoránaigh óga san Eoraip go mbainfí leas as an oideachas agus na meáin shóisialta chun cur leis an daonlathas agus le rannpháirtíocht na saoránach san Aontas
 • Tá an tionscnamh Leatsa an Eoraip, Abair Leat! (YEYS) ar an bhfód anois le deich mbliana, ach tá sé chomh hábhartha céanna agus a bhí riamh, dar le tionscnóir an imeachta
 • ! (YEYS) – dearcadh iar-rannpháirtithe: eispéireas claochlaitheach
 • Stair dhigiteach (YEYS)
Mí an Mhárta 2019

 

Also in this issue:
 

 • EESC votes in favour of EU-supported decent minimum income
 • EESC proposes new Sustainable Dietary Guidelines for Europe
 • Commissioner Hogan at EESC: decision on CAP budget lies now with co-legislators
Mí Feabhra 2019
Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence

 

Also in this issue:

 

 • No-deal Brexit threatens the viability of the aeronautics and chemical industries
 • EESC to call for legal recognition of philanthropic activities in EU
 • Time to break the mourning silence on International Holocaust Remembrance Day

Pages