EESC Info

 • San eagrán seo:

  • An troid in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais, is troid í freisin ar son Eoraip dhaonlathach atá bunaithe ar luachanna 
  • Togra curtha i láthair ag CESE chun rannchuidiú FBManna i leith an bhithgheilleagair a fheabhsú
  • An intleacht shaorga san Eoraip: ní ceart duine ar bith a fhágáil in áit na leathphingine
  • Tá sochaí shibhialta na hEorpa ag iarraidh gealltanas polaitiúil go gcaithfear go cothrom le fir agus mná
 • San eagrán seo:

  • "Tá roinnt mhaith le déanamh fós lena chinntiú go mbeidh saoránaigh faoi mhíchumas in ann vótáil" – agallamh leis an gcomhalta Krzysztof Pater
  • Tionscnóirí an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh "Stop Extremism (Cuir deireadh leis an Antoisceachas)" á n-óstáil ag seisiún iomlánach Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
  • Thacaigh CESE le plean gníomhaíochta an Aontais Eorpaigh maidir le bréagaisnéis
  •  Is mian le saoránaigh óga san Eoraip go mbainfí leas as an oideachas agus na meáin shóisialta chun cur leis an daonlathas agus le rannpháirtíocht na saoránach san Aontas
  • Tá an tionscnamh Leatsa an Eoraip, Abair Leat! (YEYS) ar an bhfód anois le deich mbliana, ach tá sé chomh hábhartha céanna agus a bhí riamh, dar le tionscnóir an imeachta
  • ! (YEYS) – dearcadh iar-rannpháirtithe: eispéireas claochlaitheach
  • Stair dhigiteach (YEYS)
 •  

  Also in this issue:
   

  • EESC votes in favour of EU-supported decent minimum income
  • EESC proposes new Sustainable Dietary Guidelines for Europe
  • Commissioner Hogan at EESC: decision on CAP budget lies now with co-legislators
 • Barnier at the EESC: The worst thing for Europe is silence

   

  Also in this issue:

   

  • No-deal Brexit threatens the viability of the aeronautics and chemical industries
  • EESC to call for legal recognition of philanthropic activities in EU
  • Time to break the mourning silence on International Holocaust Remembrance Day
  • Tastes of Danube - Breaking bread to break barriers
  • Women who fly with the SWANS
  • Aria Nuova: cultural heritage for social inclusion
  • Balkans Beyond Borders: unleashing the power of youth creativity to heal the wounds of war
  • Safe Passage: keeping the culture of human rights alive
  • "The past is a good teacher but not a destination for the future";
  • Without migrants, Europe's economic and social model is in danger, says the EESC;
  • Implementing the EU's green legislation must become a priority;
  • Romania's EU Presidency: a fresh start for the European project.
  • Commissioner Stylianides: rescEU is only a first upgrade of Civil Protection Mechanism
  • EESC wants civil society to play greater role in EU external action
  • 40% of EU budget should be earmarked for climate change
  • A strong, fully-funded CAP is essential
  • Projects from 27 countries contend for the 2018 EESC Civil Society Prize;
  • EESC to advocate for an ambitious EU budget of at least 1.3% of EU GNI;
  • Closing the digital gender gap would boost Europe's GDP by 16 billion EUR;
  • Consumer rules should both protect consumers and help traders face the disruption brought about by booming e-commerce in Europe;
  • All unfair trade practices in the food supply chain must be prohibited, and all operators must be protected.
  • 2018 Civil society Prize: applications open throughout the summer
  • The energy transition: potential benefits for Europe's regional economies
  • Europe must do more to protect women with disabilities
  • No more water privatisation, says EESC