Kun Eurooppaa rakennetaan uudelleen pandemian jälkeen, sen on tarjottava tilaisuus tehdä tämä demokraattisen osallistumisen uudelta perustalta. Olisi valtava erehdys, jos niin monien tulevaisuus olisi niin harvojen käsissä, oli vuoden 2021 ETSK:n kansalaisyhteiskuntapäivillä kuultu sanoma.

ETSK:n kansalaisyhteiskuntapäivät järjestettiin 1.–5. maaliskuuta otsikolla ”Euroopan kansalaisten tulevaisuuden turvaava kestävä elpyminen”. Viisipäiväiseen tapahtumaan kuului vuorovaikutteisia internetkeskusteluja, joihin osallistui 1 400 ihmistä aina Afrikasta, Aasiasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta asti.

Puhujat näkivät pandemiassa jotain hyvääkin, vaikka Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia oli jouduttu lykkäämään. Se on nimittäin tuonut kansalaisyhteiskunnan organisaatiot valokeilaan valtavan kriisin kanssa kamppailevien valtioiden tukena ja turvana. Eikö tämä ole paras mahdollinen osoitus tarpeesta varata kansalaisyhteiskunnalle paikka pöydästä, jonka ääressä päätetään Euroopan tulevaisuudesta?

”Olen tyytyväinen, että komissio pitää tärkeänä kansalaisten osallistumista Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin”, sanoi ETSK:n puheenjohtaja Christa Schweng. ”Voitte luottaa siihen, että komitea antaa merkittävän panoksen keskusteluihin, ottaa työntekijät, työnantajat ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan mukaan toimimaan mielipidevaikuttajina ja lähettiläinä ja vie keskustelun jäsentemme taustaorganisaatioihin.”

Nuoriso-organisaatioiden johtava rooli työpajaseminaareissa oli tehnyt vaikutuksen tapahtuman toisena järjestäjänä olleen yhteysryhmän toiseen puheenjohtajaan Brikena Xhomaqiin. Hän kutsui tapahtuman päätössanoissaan ”kaikkia hyväksymään sukupolvien välisen solidaarisuuden yhteiseksi periaatteekseen työssään tulevaisuuden turvaavan kestävän elpymisen hyväksi Euroopassa”.

Tapahtuman kahdeksasta työpajaseminaarista saatiin evästystä matkalle kohti eurooppalaisille parempaa tulevaisuutta. Niissä korostui muun muassa tarve

  • vahvistaa välittäjäorganisaatioita (kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, puolueet, ammattiliitot jne.), tehostaa kansalaiskasvatusta ja digitaalista koulutusta ja perustaa päätösvaltaa käyttäviä kansalaiskokouksia.
  • lisätä tietoisuutta yhteisötaloudesta toteutuskelpoisena liiketoimintamallina, kun tähtäimessä on kestäväpohjainen elpyminen, joka menee voiton pyyntiä pidemmälle ja jonka avulla pystytään puuttumaan eriarvoisuuteen ja ilmastonmuutokseen, elpymissuunnitelmasta ja Next Generation EU -elpymisvälineestä tarkoitukseen osoitetuin varoin.
  • investoida kulttuuriin ja koulutukseen keinoina rakentaa Euroopalle paremmin iskuja kestävää tulevaisuutta. Investoinnit kovaan infrastruktuuriin eivät riitä. Ihmiset pitää asettaa elpymisessä keskeiseen asemaan.
  • vapauttaa yleiset perustulo- ja työtakuujärjestelmät politisoinnista ja tutkia niitä perusteellisemmin järkevänä vaihtoehtona, joka on hyväksi ihmisille ja planeetallemme. 
  • antaa nuorille mahdollisuus osallistua mielekkäällä tavalla uudistusten toteuttamiseen ja pysyä toiminnassa mukana kaikkialla Euroopassa sekä saada äänensä kuuluviin paitsi nuorisoon liittyvistä kysymyksistä myös muilla politiikan aloilla.
  • huolehtia siitä, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelma edistää tehokkaammin köyhyyden, epäoikeudenmukaisuuden ja sukupuolten epätasa-arvon poistamista.
  • vauhdittaa rakennusten perusparantamista Euroopassa valveuttamalla asiaan liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista ja aktivoimalla sellaisia kansalaisyhteiskunnan ryhmiä kuin rakennusten omistajat ja arkkitehdit, jotta Euroopan rakennusten perusparannusaallon tavoitteet saavutetaan.
  • kytkeä kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tiiviisti mukaan kansallisten elpymissuunnitelmien toteuttamiseen, jotta käännetään valmisteluvaiheessa ilmennyt suuntaus, jossa osallistuminen oli rajallista. Päättäjien on ymmärrettävä vapaaehtoistoiminnan arvo – ei pelkästään tehtyjen tuntien määrällä mitattuna vaan eurooppalaisten arvojen ilmentymänä ja käänteentekevänä esimerkkinä muille yhteiskunnasta, joka perustuu yhteisvastuuseen, osallisuuteen ja demokratian periaatteisiin ja jollaisena tahdomme Euroopan nähdä.

Kansalaisyhteiskuntapäivien päätelmät julkaistaan piakkoin kokonaisuudessaan ETSK:n verkkosivuilla. (dm)