ETSK suhtautui joulukuun täysistunnossaan myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi varojen takaisin perimisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta, sillä se on tärkeä askel rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa EU:ssa. Vaikka joissakin jäsenvaltioissa on tapahtunut yleisesti kehitystä, jäädytettyjen tai menetetyksi tuomittujen rikollisten varojen prosenttiosuus on edelleen erittäin pieni koko EU:ssa.

Uudella direktiivillä parannetaan varojen takaisinhankintaan osallistuvien eri viranomaisten rajatylittävää yhteistyötä, kannustetaan EU-maita kehittämään kansallisia strategioita ja edellytetään, että jokaiseen jäsenvaltioon perustetaan vähintään yksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto, joka on rikoksen tuottaman hyödyn ja muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämiseen ja tunnistamiseen erikoistunut elin, ETSK totesi joulukuun täysistunnossa aiheesta Varojen takaisinhankinta ja menetetyksi tuomitseminen antamassaan lausunnossa.

”Katsomme, että komission ehdotus on erittäin hyvä, sillä se vastaa tarpeeseen laajentaa menetetyksi tuomitsemista koskevien mekanismien soveltamisalaa. Lisäksi siinä otetaan käyttöön rajatylittäviä yhteistyömekanismeja varojen takaisinhankinta-asteen nostamiseksi. Tällä hetkellä tämä aste on hyvin alhainen, sillä vain kaksi prosenttia rikoksella hankituista varoista jäädytetään ja yksi prosentti tuomitaan menetetyksi”, totesi lausunnon esittelijä Ionuţ Sibian.

Lisäksi uudella direktiivillä täydennetään vuonna 2014 annetun menetetyksi tuomitsemista koskevan direktiivin sisältämää luetteloa merkittävällä määrällä rikoksia (esimerkiksi elinkauppa, ihmisryöstö, ympäristörikokset ja varastettujen ajoneuvojen kauppa).

ETSK toteaa kuitenkin samalla, että direktiivin soveltamisalaan ei ole sisällytetty nimenomaisesti ihmissalakuljetusta eikä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa, vaikka näiden rikollisten markkinoiden vuotuiset tulot ovat merkittävät (arviolta 289,4 miljoonaa ja 8 309,3 miljoonaa euroa), ja kehottaa painokkaasti komissiota lisäämään ne luetteloon.

ETSK myös kehottaa Euroopan komissiota suurempaan kunnianhimoon menetetyksi tuomitun omaisuuden uudelleenkäyttämisessä sosiaalisiin tarkoituksiin ja velvoittamaan jäsenvaltiot soveltamaan vähimmäisprosenttiosuutta uudelleenkäytölle sosiaalisiin tarkoituksiin.

On ensiarvoisen tärkeää, että vahinkoa kärsineet yhteisöt saavat suoraan restoratiivisia vahingonkorvauksia ja että ne voivat hyötyä näistä vahingonkorvauksista. Tämä on yksi ala, jolla odotimme kehitystä, mutta tilanne on pysähtynyt. Kansalaisyhteiskunta on osallistettava menetetyksi tuomitun omaisuuden hallinnointiin ja luovuttamiseen”, Ionuț Sibian sanoi.

Lisäksi ETSK pyytää komissiota vahvistamaan tarkemmin uhrien oikeuden korvaukseen. Velkojien joukossa uhrit olisi asetettava etusijalle, komitea totesi päätteeksi. (ll)