Ihmisten tasalta – 3. kausi, jakso 24 – Eurooppaan pesiytyneen muuttoliikekriisin nykyinen tilanne ja miten kriisistä päästään eteenpäin

Tässä podcastin jaksossa syvennymme Euroopassa yhä jatkuvaan muuttoliikekriisiin. Aihe nousi jälleen pinnalle, kun Italian ja Ranskan välille kehittyi äskettäin pattitilanne, koska kumpikaan ei päästänyt Ocean Viking -alusta tuomaan satamiinsa Libyan rannikolta pelastettuja muuttajia, jotka olivat pyrkineet unioniin epävirallista tietä. Mikä on EU:n muuttoliikepolitiikan nykytilanne? Mitä eurooppalaiselle solidaarisuudelle on tapahtunut sen jälkeen, kun se joutui kovalle koetukselle Syyrian pakolaiskriisin yhteydessä vuonna 2015? Miten olemme päätyneet siihen pisteeseen, että haavoittuvassa asemassa olevia muuttajia jää loukkuun oikeudelliselle ei-kenenkään-maalle?

Kielivaihtoehdot:

Pääkirjoitus

Hyvät lukijat

Jokainen vuosi tuo mukanaan uusia toiveita ja unelmia ja uutta päättäväisyyttä niiden saavuttamiseksi.

Tärkeitä päivämääriä

Asian ytimeen

Asia ytimeen -palstallamme pyydämme ETSK:n jäseniä esittelemään keskeisiä ehdotuksia, joita ETSK tekee EU:hun vaikuttavista avainkysymyksistä.

Kinga Joó: ”Tarvitsemme korkealaatuista hoitoa kaikille”

Kinga JOÓ

Eurooppalaista hoito- ja hoivastrategiaa koskevan ehdotuksen alussa todetaan, että jokainen meistä antaa tai saa hoitoa jossain vaiheessa elämästään. Tämä pitää paikkansa, mutta korkealaatuinen hoito ei vieläkään ole todellisuutta kaikille Euroopassa, mikä on yksi strategian perusteista.

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena...”

”Kysymyksen kohteena…” -palstan tämän kuun kutsuvieraana on Euroopan unionin neuvostossa pääjohtajana toiminut Jarosław Pietras, jolta pyysimme näkemyksiä näinä päivinä kaikkien huulilla ja mielessä olevasta asiasta eli energiakriisistä.

Jarosław Pietras: ”Energiakriisi ei ole vielä ohi”

ETSK-info: Jarosław Pietras, millaisina näette EU:n energiamarkkinoiden nykytilanteen ja tulevaisuudennäkymät?

Arvaa, kuka on vieraanamme...

Yllätysvieras

Esittelemme tällä palstalla toimittajien ja tunnettujen henkilöiden mielipiteitä, ajatuksia ja kommentteja Euroopalle tärkeistä ajankohtaisista aiheista. Tällä kertaa vieraanamme on ukrainalainen toimittaja Olena Abramovytš. Hän valottaa lukijoille uuden vuoden alkajaisiksi toiveitaan paremmasta maailmasta.

Olena Abramovitš: Ukraina 2023: kamppailun on jatkuttava – myös voiton jälkeen

”Koskaan ei jätetä käyttämättä tilaisuutta menettää mahdollisuus”, sanonta kuuluu. Tätä sanontaa kuultiin Ukrainassa täysimittaisen sodan puhkeamista edeltävinä vuosina. 

Uutisia ETSK:sta

Euroopan nuorison teemavuoden olisi oltava joka vuosi

ETSK keskusteli joulukuun täysistunnossaan kysymyksistä, jotka vaikuttavat nuoriin työmarkkinoilla. Keskustelu käytiin Euroopan nuorison teemavuoden 2022 päätteeksi, ja se viitoitti tietä Euroopan osaamisen teemavuodelle 2023. Komitea kannattaa nuorten osallistamisen pitkän aikavälin strategiaa ja suosittaa, että eurooppalaisten teemavuosien aikana mennään pelkkää edistämistoimintaa pidemmälle ja laaditaan selkeitä suunnitelmia.

 

Sukupuolten tasa-arvon taloudellinen ulottuvuus yhä sokea piste EU:n toimintapolitiikoissa

ETSK kävi joulukuun täysistunnossaan keskustelun rahoitus- ja julkisen elvytyspolitiikan roolista sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja naisten taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisessä EU:ssa. Keskustelu liittyi kahden lausunnon hyväksymiseen: toinen sukupuolilähtöisestä lähestymistavasta budjetointiin ja investointeihin ja toinen siitä, miten jäsenvaltiot voivat parantaa tapaa, jolla niiden elpymis- ja palautumissuunnitelmissa ehdotetut suorat ja epäsuorat toimenpiteet vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon.

Elintarvikkeita ei pitäisi käsitellä taloudellisina omaisuuserinä – ne eivät ole samanlaisia hyödykkeitä kuin muut

Ukrainan sota on pahentanut maailmanlaajuista elintarvikkeiden hintakriisiä, mutta kriisin varsinainen syy ovat pikemminkin hyödykemarkkinoiden rakenteelliset ja systeemiset ongelmat, jotka aiheuttavat nälänhätää ja uhkaavat ihmisten toimeentuloa. Tätä näkökohtaa painotetaan ETSK:n 14. joulukuuta antamassa oma-aloitteisessa lausunnossa.

ETSK kannattaa EU:n toimintapolitiikkojen ja lainsäädännön kilpailukykyvaikutusten pakollista arvioimista

ETSK toteaa uudessa lausunnossaan, että kilpailukykytarkastusta olisi sovellettava kaikkiin EU:n toimintapolitiikkoihin ja lainsäädäntöprosesseihin, ja vaatii laatimaan EU:n ”kilpailukykyohjelman”.

Euro–Välimeri-yhteistyö koronapandemian jälkeen: kansalaisyhteiskunnan organisaatiot olennaisia talouden ja yhteiskunnan pitämiseksi käynnissä

ETSK:n joulukuun täysistunnossa keskusteltiin Euro–Välimeri-alueen jälleenrakentamisesta ja selviytymiskyvystä koronapandemian jälkeen keskittyen digitaaliseen lukutaitoon.

EU:n on keskityttävä yhteisöllisiin arvoihin ja ihmisten kertomuksiin viestiäkseen tehokkaasti perusoikeuksista ja oikeusvaltiosta

ETSK kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tehostamaan suurelle yleisölle suunnattua viestintää perusoikeuksista ja oikeusvaltiosta. Joulukuussa antamassaan lausunnossa komitea ehdottaa, että keskitytään tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen ja annetaan ihmisoikeusloukkauksia kokeneille ihmisille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin.

Asbesti: EU:n olisi mentävä komission ehdottamaa raja-arvoa pidemmälle

ETSK toteaa joulukuun täysistunnossaan hyväksymässään lausunnossa, että asbestialtistuksen tekninen raja-arvo olisi pitkällä aikavälillä asetettava alemmalle tasolle kuin komissio esittää äskettäisessä ehdotuksessaan direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä.

Laittomat varat: uusi EU-direktiivi auttaa torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta

ETSK suhtautui joulukuun täysistunnossaan myönteisesti komission ehdotukseen direktiiviksi varojen takaisin perimisestä ja menetetyksi tuomitsemisesta, sillä se on tärkeä askel rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa EU:ssa. Vaikka joissakin jäsenvaltioissa on tapahtunut yleisesti kehitystä, jäädytettyjen tai menetetyksi tuomittujen rikollisten varojen prosenttiosuus on edelleen erittäin pieni koko EU:ssa.

Eurooppalainen medianvapaussäädös – tärkeä kulmakivi tiedotusvälineiden vapauden puolustamisessa

ETSK suhtautuu myönteisesti tiedotusvälineiden vapautta koskeviin Euroopan komission aloitteisiin mutta varoittaa, että pelkät suositukset ja ohjeellinen lähestymistapa eivät riitä varmistamaan, että eurooppalaiset tiedotusvälineet pysyvät vapaina ja riippumattomina poliittisesta, kaupallisesta ja muunlaisesta vaikuttamisesta.

Koulutuksella on oltava keskeinen asema kestävässä kehityksessä

Koulutus voi auttaa siirtymään fossiilisiin polttoaineisiin perustuvista yhteiskunnista kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen perustuviin yhteiskuntiin. ETSK peräänkuuluttaa joulukuussa antamassaan oma-aloitteisessa lausunnossa muutosvoimaista koulutusta, joka antaa nuorille mahdollisuuden edistää vihreää siirtymää.

 

ETSK varoittaa jälleen kerran meriteknologiateollisuuteen kohdistuvista riskeistä

ETSK:n hiljattain antaman valmistelevan lausunnon mukaan meriteknologia-alalla tarvitaan kipeästi toimenpiteitä ja investointeja, jotta ala pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa. Painopisteen olisi oltava osaamiskoulutuksessa, rahoituksessa ja markkinoille pääsemisessä.

Latinalainen Amerikka tarvitsee uuden yhteiskuntasopimuksen vauhdittamaan talouden elpymistä

Latinalainen Amerikka tarvitsee uuden yhteiskuntasopimuksen, jotta varmistetaan poliittinen vastuu, osallisuus, sosiaalinen suojelu ja laadukkaat työpaikat, ETSK toteaa viime joulukuussa hyväksymässään oma-aloitteisessa lausunnossa Latinalaisen Amerikan sosioekonomisesta tilanteesta covid-19-kriisin jälkeen. Vapaat ja demokraattisesti järjestäytyneet kansalaisyhteiskunnat voivat tarjota tätä varten parhaat lähtökohdat.

Ruotsin EU-puheenjohtajuuskausi: ETSK osallistuu keskusteluihin painopisteistä ja ohjelmasta

Ruotsin EU-asioista vastaava valtiosihteeri Christian Danielsson kertoi Tukholmassa 15. joulukuuta pidetyssä ETSK:n kokouksessa Ruotsin lähestyvän EU-puheenjohtajuuskauden poliittisesta suunnasta. Puheenjohtajavaltio on pyytänyt ETSK:lta panosta kuuteen keskeiseen kysymykseen.

Uutisia ryhmiltä

Vuonna 2023 aika ottaa käyttöön kilpailukykyohjelma

Stefano Mallia, työnantajat-ryhmän puheenjohtaja

Vuoden 2023 alkupuolisko on oikea aika edistää kilpailukykyohjelman asettamista EU:n keskeiseksi painopisteeksi 

Pakkotyön kasvot: ILO:n näyttely ETSK:ssa

ETSK:n työntekijät-ryhmä

ETSK:ssa joulukuussa järjestetyssä ILO:n näyttelyssä oli esillä parhaita piirroskuvia ILO:n kilpailusta. Ne kertoivat koskettavaa tarinaa pakkotyöhön eri puolilla maailmaa joutuneista ihmisistä. 

Séamus Boland valittiin uudelleen kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmän puheenjohtajaksi

Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmä

ETSK:n kansalaisyhteiskunnan organisaatiot -ryhmän jäsenet valitsivat 14. joulukuuta Séamus Bolandin uudelleen suosionosoituksin ryhmän puheenjohtajaksi kahden ja puolen vuoden jatkokaudeksi.