Luca Jahier: austusavaldus 11. jaanuaril 2022 lahkunud Euroopa Parlamendi presidendile David Sassolile

Täna tunneme kõik sügavat kurbust ja tühjust, sest kaotasime sõbra, suurepärase ajakirjaniku, vilunud ja haruldase poliitiku, suure eurooplase. Saame siiralt öelda, et ta muutis Euroopa Liidu ajalugu pandeemia ajal, hoides parlamenti avatuna ja jäädes alati kõige nõrgemate lähedale. Muu hulgas täiesti ebatavaliste algatuste abil, näiteks kui esimeses pandeemialaines tühjendati tema korraldusel üks parlamendi hoonetest ning tehti see COVIDist mõjutatud naistele ja üksikemadele varjupaigaks ja peavarjuks.

Euroopal on veel palju öelda, kui suudame seda öelda üheskoos ning kui meil õnnestub tagada, et poliitika toimib meie elanike hüvanguks, ja kui parlament võtab kuulda elanike soove ja muresid ning arvestab eelkõige nende vajadustega. See oli David Sassoli poliitilise tegevuse tunnusjoon, mis iseloomustas kogu tema ametiaega Euroopa Parlamendi presidendina, kelleks ta valiti – isegi kui veidi ootamatult – pärast 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi.

Sassolil oli võime luua kokkuleppeid parlamendis, mille koosseis on palju kirjum kui eelmised. Nii tagas ta presidendikandidaadile Ursula von der Leyenile tema eelkäijatega võrreldes hoopis suurema häälteenamuse. Seejuures tugines Sassoli suuri muutusi taotlevale poliitilisele programmile, mille keskmes on üleminekud, mis on vajalikud kestliku, uuendusliku, väärtustel ja õigustel põhineva, sotsiaalse ja strateegiliselt autonoomse Euroopa kujundamiseks. Tema juhtimisel oli parlamendil tugev roll kõigi pandeemia puhkemisega toimetulekuks vajalike meetmete võtmisel, tagades võimalikult laialdase demokraatliku osalemise paljudes kiireloomulistes otsustes, mis on muutnud Euroopa tegelikkust. Tema andis ka otsustava impulsi, mis võimaldas mõne kuu jooksul muuta Emmanuel Macroni ja Angela Merkeli ning Euroopa Komisjoni ettepanekud suurimaks taaste- ja vastupidavuskavaks Euroopa ajaloos. Tänu temale andis Euroopa Parlament kavale ühise toetuse, mida on varem nähtud vaid harva.

David Sassoli oli hea inimene ja lugupeetud ajakirjanik ja poliitik, kes oskas tunnetada ja tajuda olukordi ja ka iseennast. Ta oli üks vähestest, keda ei televisioonis esinemine ega kõrge amet ei muutnud üleolevaks. David Sassoli tegi oma elu ja poliitilise tegevuse kolmeks kõige võimsamaks relvaks kolm loomuomadust – oma järjepidevuse, lojaalsuse ja sõbralikkuse. Olles temaga sageli otse suhelnud, ei saa ma jätta meenutamata, et tema naeratus ja pilk, mis alati otsis iga vestluspartneriga isiklikku suhet, olid tema tegutsemise ja edu saladus.

Sassoli on eeskuju meile kõigile, et jõuaksime sõbralikult naeratada kõigile ja sellest arukast leebusest ammutada ühise tegutsemise energiat. Ta oli demokraatliku katoliiklase juurtega, elava ja sügava vaimsusega. Tema eeskujud olid David Maria Turoldo, kelle nime ta kandis, Giuseppe Dossetti ja Giorgio La Pira, kelle pärandit ta ajakirjanikuna tutvustas.

Tema viimaseks sõnumiks jäi jõulutervitus, mis salvestati mõni päev enne, kui ta uuesti haiglasse viidi. David Sassoli sõnul oleme lootus meie ise, kui me ei sulge silmi abivajajate ees, kui me ei püstita müüre oma piiridele, kui me võitleme igasuguse ebaõigluse vastu. Ilusaid pühi soovides kutsus ta üles jääma lootusrikkaks.

Aitäh, David. Kaastunne Sandrale ja lastele, keda sa nii väga armastasid.

Luca Jahier

< lang="IT" style="color:black">Artikkel avaldati Itaalia veebisaidil VITA 11. jaanuaril 2022.

Luca Jahier, Itaalia ajakirjanik, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige alates 2002. aastast ja selle president aastatel 2018–2020.