Luca Jahier: Hyldest til David Sassoli, Europa-Parlamentets formand, som gik bort den 11. januar 2022

I dag er vi alle ramt af sorgen og tomheden over at have mistet en ven, en markant journalist, en dygtig politiker af en helt særlig kaliber og en stor europæer. Vi kan med rette sige, at han ændrede Den Europæiske Unions historie under pandemien ved at holde Europa-Parlamentet åbent og ved altid at stå på de svagestes side. Dette gjorde han med helt usædvanlige initiativer, som da han under pandemiens første bølge ryddede en af parlamentets bygninger, så den kunne bruges som opholdssted for kvinder og enlige mødre, der var ramt af covid.

EU har stadig meget at byde på, hvis vi - og I - evner at stå sammen. Hvis vi bruger den politiske debat i borgernes interesse, og hvis Parlamentet lytter til borgernes ønsker, frygt og behov. Det var ledetråden for hans politiske virke og kendetegnende for hans tid som formand for Europa-Parlamentet. Et hverv han nærmest til sin egen overraskelse blev valgt til efter europaparlamentsvalget i 2019.

I et parlament, der er langt mere splittet end tidligere, formåede han at bygge bro og sikrede den indstillede kommissionsformand, Ursula von der Leyen, et langt bredere flertal end hendes forgængere på et politisk program, der i høj grad byggede på forandring og var helt igennem præget af den nødvendige omstilling til et bæredygtigt, innovativt, værdi- og rettighedsbaseret, socialt og strategisk uafhængigt Europa. Han vaklede ikke, når der skulle vedtages de nødvendige foranstaltninger for at håndtere krisesituationen som følge af pandemien, hvor han sikrede den størst mulige demokratiske deltagelse i de mange hastebeslutninger, som har ændret billedet af Europa. Ved at sikre en enighed i Europa-Parlamentet, som sjældent er set før, var han udslagsgivende for, at det i løbet af få måneder kunne lade sig gøre at forvandle Macrons og Merkels og Kommissionens forslag til den største genopretnings- og resiliensplan i Europas historie.

Han var en respekteret og venlig mand, journalist og politiker. Han kunne sætte tingene og sin egen rolle i perspektiv. Han var en af de få, som hverken lod sit omdømme eller sine betydningsfulde hverv stige sig til hovedet. David Sassoli brugte sine tre medførte egenskaber – integritet, loyalitet og venlighed – som de stærkeste våben i sit liv og politiske virke. Jeg var ofte i direkte kontakt med ham, og jeg husker hans smil og hans blik, der altid søgte at skabe en personlig relation til den, han talte med. Det var kendetegnende for den måde, han var på, og nøglen til hans succes.

Han var et forbillede for os alle med overskud til alle, og med sin intelligente mildhed formåede han at skabe fælles handling til alles bedste. Han var katolsk demokrat og en stærkt spirituel mand, der var inspireret af personer som hans navnebror David Maria Turoldo, Giuseppe Dossetti og Giorgio La Pira, hvis arv han som journalist gjorde almindeligt kendt.

De følgende ord kommer fra hans sidste julehilsen, som blev sendt nogle få dage inden, han blev indlagt på ny: "Vi indgyder håb, når vi ikke lukker øjnene for dem, der har brug for hjælp, når vi ikke bygger mure ved vores grænser, når vi kæmper mod enhver form for uretfærdighed. Mine bedste ønsker for os og for vores håb".

Tak David. Mine tanker går til din højtelskede Sandra og dine højtelskede børn.

Luca Jahier

< lang="IT" style="color:black">Artiklen blev offentliggjort på det italienske websted VITA den 11. januar 2022.

Luca Jahier, italiensk journalist, medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg siden 2020, formand fra 2018 til 2020.