Luca Jahier: David Sassoli, az Európai Parlament 2022. január 11-én elhunyt elnöke emlékére

Mély fájdalommal tölt el, hogy ma elveszítettünk egy jó barátot, kitűnő újságírót, emlékezetes politikust és nagy európai személyiséget, aki betölthetetlen űrt hagy maga után. Elmondhatjuk, hogy David Sassoli a világjárvány idején megváltoztatta az Európai Unió történetét azzal, hogy nyitva tartotta a Parlamentet és mindig a leggyengébbek mellett állt. Tette ezt akár szokatlan kezdeményezésekkel is, például amikor a pandémia első hullámában kiürítette a Parlament egyik épületét, és felajánlotta a koronavírus miatt válsághelyzetbe került nők és egyedülálló anyák gondozására és fogadására.

Európának még sok mondanivalója van, ha nekünk és Önöknek sikerül megtalálnunk a közös hangot. Ha a politikai vitát az európai polgárok szolgálatába tudjuk állítani, és a Parlament meghallgatja kívánságaikat, félelmeiket és szükségleteiket. Ez volt David Sassoli politikai fellépésének vezérfonala, amely egész pályafutását jellemezte, addig is, míg a 2019-es európai parlamenti választásokon – mondhatni saját meglepetésére – kinevezték az Európai Parlament elnökének.

Képes volt közös nevezőre hozni a minden eddiginél széttagoltabb Parlamentet, és még arról is gondoskodott, hogy Ursula von der Leyen elnökjelölt az elődeinél nagyobb többséget állíthasson rendkívül megújító politikai programja mögé, amely teljességgel a fenntartható, innovatív, értékeken és jogokon alapuló, szociális és stratégiailag autonóm Európa felé történő, szükséges átmenetet szolgálja. Rendíthetetlenül kiállt az egészségügyi válság kezeléséhez szükséges intézkedések mellett, biztosítva a lehető legszélesebb körű demokratikus részvételt az Európa arculatát megváltoztató számos sürgős határozat meghozatalában. És ő adta azt a meghatározó lendületet, amelynek köszönhetően Macron/Merkel és az Európai Bizottság javaslataiból néhány hónap leforgása alatt kirajzolódott az európai történelem legnagyobb ívű helyreállítási és rezilienciaépítési terve – szinte példa nélküli módon egységes európai parlamenti fellépéssel.

David Sassoli becsületes és barátságos ember, újságíró és politikus volt. Helyesen mérte fel a dolgokat, ahogy saját magát is. Sokakkal ellentétben nem szállt a fejébe a pozíció, amelyet betöltött. Életének és politikai fellépésének legerősebb fegyvere három ösztönös adottsága – a következetesség, a lojalitás és az udvariasság – volt. Gyakran volt dolgom vele közvetlenül, és sosem fogom elfelejteni a mosolyát és tekintetét. Mindig személyes kapcsolatra törekedett tárgyalópartnereivel – ez volt az ismertetőjegye és sikerének kulcsa.

Példakép mindannyiunk számára: mindenkihez volt egy barátságos szava, és ebből a bölcs szelídségből merítette az erőt a közjó szolgálatához. Katolikus demokrata, élénk szellemű ember volt. Mélyen tisztelte David Maria Turoldót, akinek a nevét viselte, Giuseppe Dossettit és Giorgio La Pirát, akinek örökségét újságíróként közkinccsé tette.

Végül hadd idézzem utolsó karácsonyi üdvözletét, amelyet néhány nappal kórházba kerülése előtt rögzített: „Mi vagyunk a remény, ha nem fordítjuk el a tekintetünket a rászorulóktól, ha nem emelünk falakat a határainkon, ha küzdünk az igazságtalanság minden formája ellen. A legjobbakat kívánom magunknak és reményünknek”.

Köszönöm, David. Öleljük Sandrát és a gyerekeket, akiket annyira szerettél.

Luca Jahier

< lang="IT" style="color:black">A cikk 2022. január 11-én, a VITA nevű olasz weboldalon jelent meg.

Luca Jahier, olasz újságíró, 2002 óta az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, 2018 és 2020 között elnöke.