Luca Jahier: 11. tammikuuta 2022 kuolleen Euroopan parlamentin puhemiehen David Sassolin muistolle

David Sassolissa olemme suruksemme menettäneet hyvän ystävän, merkittävän journalistin, taitavan ja harvinaislaatuisen poliitikon sekä suuren eurooppalaisen, joka jättää jälkeensä valtavan tyhjiön. Voimme vilpittömästi todeta hänen muuttaneen Euroopan unionin historiaa pandemian aikana, sillä hän piti parlamentin avoimena ja puolusti aina heikoimpia. Tämä ilmeni myös epätavallisina toimina, kun ensimmäisen pandemia-aallon aikana yhdestä parlamentin rakennuksesta annettiin tiloja covid-19-tautiin sairastuneiden naisten ja yksinhuoltajaäitien turvakodille.

Euroopalla on vielä paljon sananvaltaa, jos kykenemme puhumaan yhdellä äänellä ja varmistamaan, että politiikka palvelee Euroopan kansalaisia ja että parlamentti kuuntelee ihmisten toiveita ja pelkoja ja pyrkii vastaamaan heidän tarpeisiinsa. Tämä oli David Sassolin poliittisen uran ohjenuora, joka luonnehtii koko hänen aikaansa Euroopan parlamentin puhemiehenä, mihin tehtävään hänet – jopa hieman yllättäen – valittiin vuoden 2019 EU-vaalien jälkeen.

Sassolilla oli kyky luoda yhteisymmärrystä aiempaa huomattavasti hajanaisemmassa parlamentissa ja varmistaa näin komission puheenjohtajaksi nimetyn Ursula von der Leyenin tueksi laajempi enemmistö kuin kenellekään tämän edeltäjistä ja samalla kannatus erittäin muutosvoimaiselle poliittiselle ohjelmalle, jonka tarkoituksena on saada aikaan välttämättömät muutokset kestäväpohjaisen, innovatiivisen, arvoihin ja oikeuksiin perustuvan sekä sosiaalisen ja strategisesti riippumattoman Euroopan edistämiseksi. Sassolin johdolla Euroopan parlamentilla oli vahva rooli, kun pandemian torjumiseksi toteutettiin kaikki tarvittavat toimet ja varmistettiin mahdollisimman laaja demokraattinen osallistuminen monia Eurooppaa muuttaneita kiireellisiä päätöksiä tehtäessä. Hän vauhditti merkittävästi myös toimia, joiden myötä Emmanuel Macronin ja Angela Merkelin sekä Euroopan komission ehdotukset voitiin muutamassa kuukaudessa muuntaa Euroopan historian laajimmaksi elpymis- ja palautumissuunnitelmaksi. Hänen ansiostaan Euroopan parlamentti tuki suunnitelmaa yhtenä rintamana, mitä on aiemmin nähty vain harvoin.

David Sassoli oli hieno ja suurisydäminen ihminen, journalisti ja poliitikko, jolla oli tilannetajua ja itsetuntemusta. Hän oli yksi harvoista, jolle asema tai tehtävät eivät antaneet aihetta turhaan ylemmyyteen. David Sassoli teki kolmesta luontaisesta ominaisuudestaan – johdonmukaisuudesta, lojaalisuudesta ja ystävällisyydestä – elämänsä ja poliittisen toimintansa kolme tehokkainta välinettä. Olin usein tekemisissä hänen kanssaan, ja muistan hänen hymynsä ja katseensa. Hän pyrki aina henkilökohtaiseen yhteyteen kaikkien keskustelukumppaniensa kanssa – tämä oli hänen tapansa toimia ja menestyksensä salaisuus.

David Sassoli on esimerkki meille kaikille: hän tuli toimeen kaikkien kanssa ja osasi hyödyntää tätä yhteisen hyvän puolesta. Sassoli oli juuriltaan katolinen demokraatti ja syvästi uskonnollinen. Hänen esikuviaan olivat David Maria Turoldo, jolta hän oli saanut nimensä, Giuseppe Dossetti ja Giorgio La Pira, joiden ajatuksia hän journalistina teki tunnetuksi.

Sassolin viimeinen viesti oli hänen joulutervehdyksensä, joka nauhoitettiin muutamia päiviä ennen kuin hän joutui uudelleen sairaalaan. Sassolin sanoin ”meillä on toivoa, kun emme sulje silmiämme hädänalaisilta, kun emme pystytä raja-aitoja ja kun vastustamme epäoikeudenmukaisuutta – pitäkäämme yllä toivoa”.

Kiitos David. Osanotto rakkaimmillesi, Sandralle ja lapsille.

Luca Jahier

< lang="IT" style="color:black">Artikkeli on julkaistu italialaisella VITA-sivustolla 11. tammikuuta 2022.

Luca Jahier, italialainen journalisti, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen vuodesta 2002 ja komitean puheenjohtaja vuosina 2018–2020