Eerbetoon van Luca Jahier aan David Sassoli, voorzitter van het Europees Parlement, gestorven op 11 januari 2022

Wij zijn diep bedroefd omdat we vandaag een goede vriend, een uitstekende journalist, een opmerkelijke politicus en een grote Europeaan hebben verloren. Hij laat een leegte achter die niemand kan opvullen. We kunnen met recht zeggen dat hij de geschiedenis van de Europese Unie heeft veranderd door het Parlement open te houden tijdens de pandemie en altijd de zwaksten in de samenleving te verdedigen. Hij deed dit met volstrekt ongebruikelijke initiatieven, zoals toen hij tijdens de eerste golf van de pandemie een van de gebouwen van het Parlement ontruimde en ter beschikking stelde als opvanghuis voor vrouwen en alleenstaande moeders die door COVID-19 waren getroffen.

Europa heeft nog veel te zeggen als wij, en u, erin slagen met één stem te spreken. Als we het politieke debat ten dienste kunnen stellen van de burgers van Europa en als het Parlement luistert naar hun wensen, hun angsten en hun behoeften. Dat was de rode draad van zijn politieke optreden, voor zijn hele carrière tot aan zijn benoeming tot voorzitter van het Europees Parlement, waartoe hij, bijna tot zijn verrassing, werd verkozen na de Europese verkiezingen van 2019.

Hij is erin geslaagd het Parlement, dat diverser was dan ooit, op één lijn te krijgen, en er zelfs voor te zorgen dat kandidaat-voorzitter Ursula von der Leyen een bredere meerderheid dan haar voorgangers kreeg voor een sterk vernieuwend politiek programma dat volledig gericht is op de noodzakelijke transitie naar een duurzaam, innovatief, op waarden en rechten gebaseerd, sociaal en strategisch onafhankelijk Europa. Hij hield voet bij stuk en drukte alle maatregelen door die nodig waren om de gezondheidscrisis het hoofd te bieden, waarbij hij zorgde voor een zo breed mogelijke democratische participatie bij de totstandkoming van de vele dringende besluiten die het gezicht van Europa hebben veranderd. Hij gaf het beslissende duwtje in de rug dat het mogelijk maakte om de voorstellen van Macron/Merkel en de Europese Commissie in een paar maanden tijd om te vormen tot het grootste plan voor herstel en veerkracht uit de Europese geschiedenis. Hij zorgde voor een ongekend eensgezind optreden van het Europees Parlement.

Hij was een fatsoenlijke en vriendelijke man, journalist en politicus. Hij zag de dingen in het juiste perspectief, ook zichzelf. In tegenstelling tot vele anderen is zijn positie hem nooit naar het hoofd gestegen. David Sassoli heeft drie van zijn aangeboren kwaliteiten — consequentheid, loyaliteit en beleefdheid — tot de krachtigste wapens van zijn leven en zijn politieke carrière gemaakt. Ik heb vaak rechtstreeks met hem te maken gehad, en herinner me zijn glimlach en zijn vriendelijke doch indringende blik. Hij trachtte altijd een persoonlijke band te scheppen met zijn gesprekspartner, dat was echt zijn stijl en de sleutel tot zijn succes.

Hij was een voorbeeld voor ons allen, in staat om iedereen met een glimlach tegemoet te treden en uit deze wijze zachtmoedigheid de energie te putten om het algemeen belang te dienen. Hij was een katholiek democraat, een spiritueel man met een diep ontzag voor personen als David Maria Turoldo, naar wie hij was vernoemd, Giuseppe Dossetti en Giorgio La Pira, wier nalatenschap hij populair maakte tijdens zijn werk als journalist.

De volgende woorden komen uit zijn laatste kerstgroet, opgenomen enkele dagen voor hij opnieuw in het ziekenhuis werd opgenomen: “Wij belichamen de hoop, door onze ogen niet te sluiten voor hen die in nood verkeren, door geen muren te bouwen aan onze grenzen, door te strijden tegen alle vormen van onrecht. Mijn beste wensen voor ons en onze hoop.”

Dankjewel David. Veel sterkte voor Sandra en de kinderen waar je zoveel van hield.

Luca Jahier

< lang="IT" style="color:black">Dit artikel werd op 11 januari 2022 gepubliceerd op de Italiaanse website VITA.

Luca Jahier, Italiaans journalist, lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité sinds 2002 en diens voorzitter van 2018 tot 2020.