Igal kuul tutvustame üht üllatuskülalist. Tegemist on mõne tuntud isikuga, kes avab oma seisukohti päevakajalistes sündmustes: see on kui värske tuulepuhang, mis avardab meie silmapiiri, innustab meid ja suurendab meie teadlikkust tänapäevamaailmast. Meil on hea meel öelda märtsi väljaandes tere tulemast Euroopa Ülemkogu esimesele eesistujale Herman van Rompuyle, kes tutvustab oma vaatenurka praegu Euroopa ees seisvatele väljakutsetele.

Herman Van Rompuy juhib Euroopa Poliitika Keskust. Ta on Belgia ja Euroopa poliitik ning endine Belgia peaminister (2008–2009). Euroopa Ülemkogu eesistujana (2009–2014) oli tal keskne roll ELi vastuses finantskriisile ja Euroopa majanduse juhtimise raamistiku tugevdamisel.

Euroopa Ülemkogu eesistujana aitas Herman Van Rompuy Euroopa Liitu läbi raskete aegade tüürida: käimas oli võlakriis, ühisraha püsimajäämine oli ohus, puhkesid rahvusvahelised kriisid ning peeti ulatuslikke arutelusid selle üle, kuidas Euroopa integratsioon peaks jätkuma.

Herman Van Rompuy juhtis 28 Euroopa Ülemkogu istungit, 5 mitteametlikku kohtumist ja 11 euroala tippkohtumist, hoides tasakaalus vahendajarolli ja vajadust hoogustada vajalikke reforme. Tal oli oluline roll kõige järgmise loomisel: finantsabiprogrammid (kaheksas riigis) ja -mehhanismid (Euroopa Finantsstabiilsuse Fond ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (2010) ning Euroopa stabiilsusmehhanism (2012)), pangandusliit (ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahenduskord, mõlemad toimivad alates 2014. aastast), majanduse juhtimise raamistik (Euroopa poolaasta, majanduse juhtimist käsitleva kuue seadusandliku akti pakett, majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise leping, teine majanduse juhtimise pakett) ja liidu kümne aasta majandusstrateegia („Euroopa 2020“).

Herman Van Rompuy on üheksa raamatu autor. Neist ühes, „Europe in the storm: promise and prejudice“(2014), kirjeldab ta oma kogumust ELiga. Talle on antud ka mitmeid autasusid ja auhindu, sealhulgas Karl Suure auhind (2014). Ta on paljude haikude autor ning tänu tema lahkusele on EMSK Info lugejatel võimalus mõnega neist tutvuda. (ehp)