Każdego miesiąca zapraszamy niespodziewanego gościa, znaną osobę, która dzieli się swoim punktem widzenia na bieżące sprawy: jest to jak oddech świeżego powietrza dla poszerzenia naszych horyzontów, inspiruje nas i uświadamia nam współczesny świat. W marcu mamy przyjemność gościć na naszych łamach Hermana van Rompuya, który sprawował pierwsze w historii przewodnictwo Rady Europejskiej, a teraz dzieli się z nami swoja wizją na temat aktualnych wyzwań stojących przed Europą.

Herman Van Rompuy, przewodniczący Centrum Polityki Europejskiej, jest belgijskim i europejskim politykiem, oraz byłym premierem Belgii (2008-2009). Jako przewodniczący Rady Europejskiej (2009–2014) odegrał kluczową rolę w działaniach podejmowanych przez UE w reakcji na kryzys finansowy, a także we wzmacnianiu ram europejskiego zarządzania gospodarczego.

Jako przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy pomógł przeprowadzić Unię Europejską przez okres wielkich wyzywań związanych z kryzysem zadłużeniowym, zagrożeniami dla przetrwania wspólnej waluty, kryzysami międzynarodowymi oraz ważnymi debatami na temat przyszłości integracji europejskiej.

Przewodniczył 28 posiedzeniom Rady Europejskiej, 5 nieformalnym spotkaniom, 11 szczytom państw strefy euro, zachowując równowagę między rolą mediatora a koniecznością nadania impulsu niezbędnym reformom. Odegrał ważną rolę w uruchomieniu programów pomocy finansowej (osiem krajów) i mechanizmów (Europejski Instrument Stabilności Finansowej oraz europejski mechanizm stabilizacji finansowej w 2010 r., Europejski Mechanizm Stabilności w 2012 r.), a także unii bankowej (Jednolity Mechanizm Nadzorczy i jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, obydwa aktywne od 2014 r.), ram zarządzania gospodarczego (europejski semestr, sześciopak, Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu, dwupak), oraz w sprawie 10-letniej strategii gospodarczej Unii (Europa 2020).

Jest autorem dziewięciu książek, a w jednej z nich, „Europe in the storm: promise and prejudice” (Europa w czasach burzy: obietnice i uprzedzenia) (2014 r.) wspomina swoje doświadczenia związane z UE. Jest również beneficjentem licznych wyróżnień i nagród, w tym Nagrody Karola Wielkiego (2014 r.). Jest autorem dużej liczby haiku a dzięki jego uprzejmej zgodzie czytelniczki i czytelnicy EKES Info będą mieli okazję zapoznać się z niektórymi z nich. (ehp)