Esittelemme joka kuukausi yllätysvieraan: tunnetun henkilön, joka jakaa kanssamme ajatuksiaan ajankohtaisista tapahtumista, avaa uusia näköaloja raikkaasti ja innostavasti ja saa meidät paremmin tietoisiksi maailmasta, jossa elämme. Maaliskuun numerossa meillä on kunnia saada vieraaksemme Eurooppa-neuvoston ensimmäinen puheenjohtaja Herman van Rompuy, joka kertoo Euroopan tämänhetkisistä haasteista.

Eurooppa-politiikan tutkimuskeskuksen EPC:n nykyinen puheenjohtaja Herman van Rompuy on belgialainen ja eurooppalainen poliitikko ja Belgian entinen pääministeri (2008–2009). Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana (2009–2014) hänellä oli keskeinen rooli EU:n vastauksissa finanssikriisiin ja Euroopan talouden ohjausjärjestelmän lujittamisessa.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana Herman von Rompuy auttoi ohjaamaan Euroopan unionin läpi ajan, jota leimasivat suuret haasteet – valtionvelkakriisi, yhteisvaluuttaan kohdistuneet uhat, kansainväliset kriisit – ja laajat keskustelut Euroopan yhdentymisen tulevaisuudesta.

Hän johti puhetta 28:ssa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, viidessä epävirallisessa tapaamisessa ja 11:ssä EU:n huippukokouksessa, tasapainoillen sovittelijan roolinsa ja välttämättömien uudistusten vauhdittamisen tarpeen välillä. Hänellä oli tärkeä rooli rahoitustukiohjelmien käynnistämisessä (kahdeksassa maassa), erilaisten mekanismien käyttöönotossa (Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi vuonna 2010, Euroopan vakausmekanismi vuonna 2012), pankkiunionin luomisessa (yhteinen valvontamekanismi ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi, molemmat toiminnassa vuodesta 2014), talouden ohjausjärjestelmän luomisessa (EU-ohjausjakso, six pack -lainsäädäntöpaketti, sopimus vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta ja two pack -budjettikuripaketti) ja unionin kymmenvuotisen talousstrategian laatimisessa (Eurooppa 2020).

Hän on kirjoittanut yhdeksän kirjaa, joista yhdessä (Europe in the storm: promise and prejudice, 2014) hän kertoo EU-kokemuksiaan. Hän on myös saanut useita kunnianosoituksia ja palkintoja, kuten Kaarle Suuri -palkinnon (2014). Hän on kirjoittanut myös paljon haikuja, joista muutamia hän on ystävällisesti antanut ETSK-infon lukijoiden luettavaksi. (ehp)