Hver måned præsenterer vi månedens gæst, som er en velkendt person, der giver os sit syn på aktuelle begivenheder: en mundfuld frisk luft for at udvide vores horisont, inspirere os og gøre os mere opmærksomme på verden i dag. I vores martsudgave er vi glade for at kunne præsentere Herman van Rompuy, der var den første formand for Det Europæiske Råd, og som fortæller om sit syn på Europas aktuelle udfordringer.

Herman Van Rompuy, som er formand for European Policy Centre, er belgier og europæisk politiker samt tidligere premierminister i Belgien (2008-2009). I sin egenskab af formand for Det Europæiske Råd (2009-2014) spillede han en vigtig rolle i EU's reaktion på den finansielle krise og i at styrke rammerne for den europæiske økonomiske styring.

Som formand for Det Europæiske Råd hjalp Herman Van Rompuy med at styre Den Europæiske Union gennem en periode med store udfordringer: statsgældskrisen, trusler mod den fælles valutas overlevelse, internationale kriser og store drøftelser om vejen frem for den europæiske integration.

Han var formand for 28 møder i Det Europæiske Råd, fem uformelle møder og 11 eurotopmøder, hvor han skulle finde en balance mellem sin rolle som mægler og behovet for at sætte skub i de nødvendige reformer. Han spillede en vigtig rolle i lanceringen af finansielle bistandsprogrammer (otte lande) og -mekanismer (den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet og den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme i 2010, den europæiske stabilitetsmekanisme i 2012), i bankunionen (den fælles tilsynsmekanisme og den fælles afviklingsmekanisme, som begge har været aktive siden 2014), rammen for økonomisk styring (det europæiske semester, sixpack, traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, twopack) og i Unionens tiårige økonomiske strategi (Europa 2020).

Han er forfatter til ni bøger, og i en af disse, Europe in the storm: promise and prejudice (2014), fortæller han om sin EU-erfaring. Han har også modtaget adskillige hædersbevisninger og priser, herunder Charlemagneprisen (2014). Han er forfatter til en lang række haikudigte, og han har været så venlig at give læserne af EØSU Info mulighed for at stifte bekendtskab med nogle af dem. (ehp)