Varje månad presenterar vi en hemlig gäst, en välkänd person som ger sin syn på aktuella frågor – en frisk fläkt som kommer att vidga våra vyer, inspirera oss och göra oss mer medvetna om dagens omvärld. I mars månads upplaga har vi glädjen att presentera Herman Van Rompuy, Europeiska rådets första ordförande, som ger oss sitt perspektiv på Europas nuvarande utmaningar.

Herman Van Rompuy, ordförande för European Policy Centre, är en belgisk och europeisk politiker och Belgiens före detta premiärminister (2008–2009). I sin roll som ordförande för Europeiska rådet (2009–2014) spelade han en viktig roll i EU:s svar på finanskrisen och för att stärka ramverket för den europeiska ekonomiska styrningen.

Som ordförande för Europeiska rådet hjälpte Herman Van Rompuy till att styra Europeiska unionen genom en period av betydande utmaningar: statsskuldskrisen, hot mot den gemensamma valutans överlevnad, internationella kriser och stora debatter på vägen mot europeisk integration.

Han ledde 28 möten i Europeiska rådet, 5 informella sammanträden och 11 eurotoppmöten, i en avvägning mellan sin roll som medlare och behovet av att stimulera genomförandet av nödvändiga reformer. Han spelade en viktig roll i upprättandet av program för ekonomiskt stöd (åtta länder) och mekanismer för ekonomiskt stöd (Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen 2010, Europeiska stabilitetsmekanismen 2012), av bankunionen (den gemensamma tillsynsmekanismen och den gemensamma resolutionsmekanismen, som båda tillämpats sedan 2014), av den ekonomiska styrningsramen (europeiska planeringsterminen, sexpacket, fördraget om stabilitet, samordning och styrning, tvåpacket) och av unionens tioåriga ekonomiska strategi (Europa 2020-strategin).

Han har skrivit nio böcker, och i en av dem, ”Europe in the storm: promise and prejudice” (2014), berättar han om sin erfarenhet av att arbeta inom EU. Han har även mottagit flera utmärkelser, bland annat Karlspriset (2014). Han har skrivit många haikuer och har varit vänlig nog att låta EESK info publicera några av dem för våra läsare. (ehp)