Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee maheauhinnad

Komitee tunnustab mahepõllumajandusliku tootmise ja turustamise väärtusahelas osalejaid järgmistes kategooriates:

Parim mahetoomise VKE

Auhinnaga tunnustatakse mahetooteid töötlevat VKEd.


Parim mahetoidu jaemüüja

Auhinnaga tunnustatakse mahetoodetega kauplevat jaemüüjat.


Parim mahetoidurestoran või mahetoitlustusteenuse pakkuja

Auhinnaga tunnustatakse VKEst restorani või toitlustusteenuse pakkujat1, mille menüüs on sertifitseeritud mahetooted.


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee auhindadele kandideerimiseks võib esitada avaldusi 25. märtsist 2023 kuni 14. maini 2023 veebipõhise taotlusvormi kaudu, mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_et. Taotlusvorm PDF-kujul, mis on mõeldud vaid teavitamise eesmärgil, on kättesaadav siin (ainult inglise keeles).

Kandideerimisel võetakse arvesse üksnes elektroonilisi taotlusvorme.


1 - Restoran (eraldiseisev või hotelli osa) ja/või toitlustusteenus (toitlustusfirma või söökla).