FAQ

Σε περίπτωση διαφορών, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

2018 - Συχνές ερωτήσεις


1.        Εγγραφές και επιλογή

Θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στην εκδήλωση. Τι πρέπει να κάνω;

Τα σχολεία και/ή οι καθηγητές πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2017. Οι μαθητές δεν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ξεχωριστά.

Πόσα σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν και πώς θα γίνει η επιλογή;

Τον Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει κλήρωση ανάμεσα στα σχολεία που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση συμμετοχής. Μόνο ένα σχολείο ανά χώρα θα επιλεχθεί για να συμμετάσχει στην εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Επίσης, ένα μέλος της ΕΟΚΕ θα επισκεφθεί το σχολείο τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2018. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα ενημερωθούν το καθένα ξεχωριστά και πρέπει να δηλώσουν το όνομα των τριών μαθητών και του καθηγητή που θα τους συνοδεύσει στις Βρυξέλλες στις 15-17 Μαρτίου 2018.

Τι επίπεδο γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν οι μαθητές για να μπορούν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια;

Δεν απαιτείται ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας. Ωστόσο, οι επιλεγμένοι μαθητές και ο καθηγητής θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφραστούν στην αγγλική γλώσσα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η συζήτηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Με ποιον τρόπο θα επιλέξουν τα σχολεία τους μαθητές που θα έρθουν στις Βρυξέλλες;

Κάθε σχολείο είναι ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τα δικά του κριτήρια επιλογής, τα οποία πρέπει να είναι σαφή, δίκαια και αμερόληπτα. Για λόγους ισότητας, οι επιλεγμένοι μαθητές πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα αγόρι και ένα κορίτσι, αν είναι δυνατόν. Οι εγκαταστάσεις της ΕΟΚΕ είναι πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τους διοργανωτές της εκδήλωσης; Πώς θα ενημερωθώ σε περίπτωση που κληρωθεί το σχολείο μου;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση youreurope@eesc.europa.eu. Οι διοργανωτές θα επικοινωνήσουν με το σχολείο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πρέπει, επομένως, να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρετε στο έντυπο συμμετοχής είναι έγκυρη και να ελέγχετε τακτικά τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Μπορεί το σχολείο μου να υποβάλει πάνω από μία αίτηση συμμετοχής;

Όχι, επιτρέπεται μόνο μία αίτηση συμμετοχής. Τα σχολεία που υποβάλουν πάνω από μία αίτηση θα αποκλείονται αυτόματα.


2.         Προετοιμασία για την εκδήλωση

Πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι μαθητές και οι καθηγητές για την εκδήλωση;

Ένα μέλος της ΕΟΚΕ θα επισκεφθεί τα επιλεγμένα σχολεία τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2018, για να παρουσιάσει πώς λειτουργεί η ΕΟΚΕ και ποιος είναι ο ρόλος των διάφορων θεσμικών οργάνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (η ΕΟΚΕ θα καλύψει τα έξοδα ταξιδιού του μέλους).

Επιπλέον, θα σταλεί εγκαίρως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια σειρά απαραίτητων για την προετοιμασία εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου και ενός εγγράφου εργασίας με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για την ανταλλαγή απόψεων στις Βρυξέλλες.


3.         Η εκδήλωση

Πόσο διαρκεί η εκδήλωση;

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 15 και 16 Μαρτίου 2018. Οι μαθητές θα φτάσουν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη 15 Μαρτίου και θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες το ίδιο βράδυ. Την επόμενη μέρα θα συνεδριάσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις σε ομάδες εργασίας και συνόδους ολομέλειας. Θα επιστρέψουν το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018.

Ποιος αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής;

Η ΕΟΚΕ θα αναλάβει τη διοργάνωση και τα έξοδα της διαμονής των μαθητών και του καθηγητή τους στις Βρυξέλλες. Επίσης, η ΕΟΚΕ θα καλύψει τα έξοδα του αεροπορικού ή σιδηροδρομικού εισιτηρίου από τη χώρα προέλευσής τους στις Βρυξέλλες (συμπεριλαμβάνονται πτήσεις με ανταπόκριση ή δρομολόγια αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων με ανταπόκριση, εάν χρειαστεί).

Η ΕΟΚΕ θα αναλάβει τη διοργάνωση και τα έξοδα ταξιδιού από/προς τον σταθμό ή το αεροδρόμιο αναχώρησης στη χώρα μου;

Όχι, η ΕΟΚΕ δεν θα διοργανώσει, καταβάλει ή επιστρέψει τα έξοδα ταξιδιού από/προς το αεροδρόμιο/σιδηροδρομικό σταθμό της χώρας προέλευσης. Η ΕΟΚΕ θα καταβάλει μόνο τα έξοδα της διεθνούς σύνδεσης από και προς τις Βρυξέλλες (συμπεριλαμβάνονται οι πτήσεις ή τα σιδηροδρομικά δρομολόγια με ανταπόκριση, εάν χρειαστεί).

Αν χάσω την πτήση μου/το τρένο μου, η ΕΟΚΕ θα καλύψει την έκδοση νέου εισιτηρίου και τα επιπλέον έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο;

Αν χάσετε το τρένο ή την πτήση σας για οποιονδήποτε λόγο εκτός από εκείνους της ανωτέρας βίας, η ΕΟΚΕ δεν θα καταβάλει καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων και δεν θα καλύψει τα έξοδα αγοράς νέων εισιτηρίων, αλλαγής διαδρομής των υφιστάμενων εισιτηρίων ούτε θα καλύψει πρόσθετα έξοδα καταλύματος ή διαμονής. Παρακαλείστε να φροντίστε να φτάσετε στον σταθμό/αεροδρόμιο πολύ νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Τα σχολεία μπορούν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες;

Όχι, η ΕΟΚΕ θα επικοινωνήσει με τα επιλεγμένα σχολεία και θα προτείνει εκείνη δυνατότητες ταξιδιού και διαμονής.

Ποιος είναι ο ρόλος του συνοδεύοντα καθηγητή;

Ο συνοδεύων καθηγητής είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στην ΕΟΚΕ και τους συμμετέχοντες. Φροντίζει ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να λάβουν τις αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα και είναι υπεύθυνος για όλη την προετοιμασία. Σε περίπτωση που αρρωστήσει ή δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να παραστεί στην εκδήλωση, πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον συνάδελφο.

Ποιος είναι ο ρόλος του συνοδεύοντα καθηγητή στις Βρυξέλλες;

Ο ρόλος των καθηγητών είναι πολύ σημαντικός, καθότι θα φέρουν την πλήρη ευθύνη για τους μαθητές κατά το ταξίδι από/προς και τον τόπο διαμονής τους και κατά την παραμονή τους στις Βρυξέλλες. Θα είναι παρόντες σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και θα συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Είναι σημαντικό να είναι σε θέση να εκφραστούν στην αγγλική γλώσσα.

Μπορεί ένα σχολείο να έχει περισσότερους από έναν συνοδεύοντες καθηγητές;

Το πρόγραμμα προβλέπει έναν συνοδό για τρεις μαθητές. Η ΕΟΚΕ, επομένως, θα καταβάλει τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής μόνο για τρεις μαθητές και έναν καθηγητή ανά συμμετέχουσα χώρα.

Ποιος είναι ο ενδυματολογικός κώδικας;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ενδυματολογικός κώδικας.

Downloads

YEYS 2018 FAQ