FAQ

U slučaju nedoumice, mjerodavan je tekst na engleskom jeziku.

Česta pitanja 2018.


1.        Prijava i odabir

Želim se prijaviti na događanje. Što trebam napraviti?

Škole i/ili nastavnici moraju ispuniti obrazac za prijavu do 24. studenog 2017. Učenici se ne mogu prijaviti samostalno.

Koliko će škola biti odabrano za sudjelovanje u događanju i kako će se vršiti odabir?

Među školama koje su se prijavile do roka, u prosincu 2017. ždrijebom će se odabrati škole koje će biti pozvane. Za sudjelovanje na događanju u Bruxellesu iz svake zemlje bit će odabrana samo jedna škola. Svaku odabranu školu u siječnju ili veljači 2018. posjetit će član EGSO-a. Svaka će škola biti zasebno obaviještena te mora objaviti imena triju učenika koji će putovati u Bruxelles od 15. do 17. ožujka 2018., kao i ime nastavnika koji će ih pratiti.

Koja se razina poznavanja stranog jezika očekuje od učenika kako bi mogli sudjelovati u radionicama?

Ne traži se određena razina poznavanja jezika, međutim, odabrani učenici i njihov nastavnik moraju se moći izražavati na engleskom kako bi bilo moguće komunicirati i raspravljati tijekom događanja.

Prema kojem bi kriteriju škole trebale odabrati učenike koji će putovati u Bruxelles?

Svaka škola može odrediti vlastite kriterije odabira, no oni moraju biti jasni, pravedni i nediskriminirajući. Radi ravnopravnosti spolova, ako je to moguće, potrebno je odabrati barem jednu učenicu i jednog učenika. Prostorije EGSO-a u potpunosti su pristupačne osobama s invaliditetom.

Kako mogu stupiti u vezu s organizatorima događanja? Kako ću biti obaviješten o tome je li moja škola odabrana?

Možete stupiti u kontakt s organizatorima slanjem elektroničke poruke na adresu youreurope@eesc.europa.eu. Organizatori će stupiti u vezu sa školom putem elektroničke pošte. Stoga morate provjeriti je li adresa e-pošte koju ste upisali u obrazac za prijavu ispravna te morate redovno provjeravati elektroničku poštu.

Može li se moja škola prijaviti više puta?

Ne, dopuštena je samo jedna prijava. Škole koje se prijave više puta bit će automatski isključene.


2.         Pripreme za događanje

Kako se učenici i nastavnici mogu pripremiti za događanje?

Član EGSO-a posjetit će odabranu školu u siječnju ili veljači 2018. kako bi objasnio kako funkcionira EGSO i ulogu različitih europskih institucija u postupku donošenja odluka (putne troškove člana EGSO-a pokriva Odbor).

Povrh toga, elektroničkom poštom pravovremeno će biti dostavljen niz dokumenata potrebnih za pripremu, uključujući radni dokument čija je svrha pomoći učenicima da se pripreme za rasprave u Bruxellesu.


3.         Događanje

Koliko dugo traje događanje?

Događanje se održava 15. i 16. ožujka 2018. Učenici će doputovati u Bruxelles u četvrtak, 15. ožujka, i imat će priliku međusobno se upoznati tijekom večeri. Idućeg dana trebat će surađivati i raspravljati u radnim skupinama i na plenarnim sjednicama. Povratak je predviđen za subotu, 17. ožujka 2018.

Tko će pokriti troškove putovanja i smještaja?

EGSO će organizirati smještaj i pokriti troškove smještaja u Bruxellesu za učenike i njihovog nastavnika. Također će pokriti troškove putovanja za međunarodni zračni ili željeznički prijevoz od matične zemlje do Bruxellesa (uključujući prema potrebi vezane letove / međunarodne vlakove), kao i prijevoz od željezničke stanice ili zračne luke u Bruxellu do hotela i od hotela do željezničke stanice ili zračne luke.

Hoće li EGSO organizirati i pokriti troškove prijevoza do polazne željezničke stanice ili zračne luke u našoj matičnoj zemlji?

Ne, EGSO neće organizirati, pokriti niti nadoknaditi troškove prijevoza do polazne željezničke stanice ili zračne luke u matičnoj zemlji. EGSO pokriva samo međunarodni dio puta do Bruxellesa i povratak iz Bruxellesa (uključujući, prema potrebi, međunarodne vlakove i vezane letove).

Hoće li EGSO pokriti troškove nove karte i dodatne troškove hotelskog smještaja ako propustim vlak/let?

Ako propustite vlak ili let zbog bilo kojeg razloga osim više sile, EGSO neće isplatiti nikakvu naknadu i/ili kompenzaciju te neće pokriti troškove kupovine nove karte, preusmjeravanja postojeće karte ili dodatne troškove smještaja ili prehrane. Molimo vas da na stanicu / u zračnu luku dođete dosta prije predviđenog vremena polaska.

Može li škola odabrati hotel u Bruxellesu?

Ne, EGSO će stupiti u vezu s odabranim školama i iznijeti prijedlog za putovanje i smještaj.

Koja je uloga nastavnika u pratnji?

Nastavnik u pratnji osoba je za vezu između EGSO-a i sudionika. Ta će osoba osigurati da svi sudionici prime potrebne informacije i dokumente i bit će odgovorna za sav pripremni rad. Ako se nastavnik razboli ili iz nekog drugog razloga ne može prisustvovati događanju, mora ga zamijeniti kolega.

Koja je uloga nastavnika u pratnji tijekom boravka u Bruxellesu?

Nastavnici u pratnji imat će ključnu ulogu i snosit će punu odgovornost za učenike tijekom putovanja i boravka u Bruxellesu. Bit će nazočni tijekom cijelog događanja i sudjelovat će u aktivnostima. Važno je da se znaju izraziti na engleskom.

Može li škola imati više nastavnika u pratnji?

Događanje je predviđeno za tri učenika i jednog nastavnika u pratnji. EGSO će stoga pokriti putne troškove i troškove smještaja za samo tri učenika i jednog nastavnika po zemlji sudionici.

Postoje li pravila o odijevanju?

Nema posebnih pravila o odijevanju.

Downloads

YEYS 2018 FAQ