FAQ

Kilus abejonėms, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

DUK 2018 m.


1.        Registracija ir atranka

Norėčiau užsiregistruoti į renginį. Ką turėčiau daryti?

Mokyklos ir (arba) mokytojai iki 2017 m. lapkričio 24 d. turi užpildyti registracijos formą. Moksleiviai savarankiškai registruotis negali.

Kiek mokyklų galės dalyvauti renginyje ir kaip jos bus atrenkamos?

2017 m. gruodžio mėn. bus traukiami burtai iš mokyklų, kurios užsiregistravo iki nurodyto termino. Iš kiekvienos šalies bus atrenkama tik po vieną mokyklą dalyvauti Briuselyje vyksiančiame renginyje. Be to, atrinktoje mokykloje 2018 m. sausio–vasario mėn. lankysis EESRK narys. Dalyvaujančios mokyklos bus informuojamos individualiai ir jos turi nurodyti lydinčio mokytojo ir trijų moksleivių, atvyksiančių į Briuselį 2018 m. kovo 15–17 d., vardus ir pavardes.

Koks yra būtinas moksleivių kalbos mokėjimo lygis norint dalyvauti praktiniuose seminaruose?

Nėra nustatyto būtino kalbos mokėjimo lygio. Tačiau atrinkti moksleiviai ir jų mokytojas turi sugebėti reikšti savo mintis anglų kalba, kad būtų lengviau bendrauti ir diskutuoti renginio metu.

Kaip mokyklos turėtų atrinkti moksleivius vykti į Briuselį?

Kiekviena mokykla gali pati nusistatyti atrankos kriterijus, kurie turi būti aiškūs, teisingi ir nediskriminaciniai. Užtikrinant lyčių lygybę, atrinktų moksleivių grupėje, jei įmanoma, turėtų būti bent viena mergina ir vienas vaikinas. EESRK patalpos yra visapusiškai pritaikytos asmenims su negalia.

Kaip galėčiau susisiekti su renginio organizatoriais? Kaip man bus pranešta, jei mokykla bus atrinkta?

Su organizatoriais galite susisiekti el. paštu adresu youreurope@eesc.europa.eu. Organizatoriai su mokykla susisieks el. paštu. Todėl įsitikinkite, kad registracijos formoje nurodytas el. pašto adresas būtų galiojantis, ir reguliariai tikrinkite savo el. pašto dėžutę.

Ar mano mokykla gali užsiregistruoti daugiau kaip vieną kartą?

Ne, galima pateikti tik vieną paraišką. Daugiau nei vieną kartą užsiregistravusios mokyklos bus automatiškai pašalinamos.


2.         Pasiruošimas renginiui

Kaip moksleiviai ir mokytojai turėtų pasiruošti renginiui?

2017 m. sausio–vasario mėn. atrinktoje mokykloje lankysis EESRK narys ir supažindins dalyvius su EESRK veikla ir įvairių Europos institucijų vaidmeniu sprendimų priėmimo procese (EESRK nario kelionės išlaidas padengs Komitetas).

Be to, reikiamu metu el. paštu bus išsiųstas dokumentų rinkinys, įskaitant darbo dokumentą, padėsiantį moksleiviams pasirengti diskusijoms Briuselyje.


3.         Renginys

Kokia renginio trukmė?

Renginys vyks 2018 m. kovo 15–16 d. Moksleiviai į Briuselį atvyks kovo 15 d., ketvirtadienį, ir dar tą patį vakarą galės susitikti vieni su kitais. Kitą dieną jie turės bendrauti ir diskutuoti darbo grupėse ir plenariniuose posėdžiuose. Namo jie išvyks 2018 m. kovo 17 d., šeštadienį.

Kas apmokės kelionės ir apgyvendinimo išlaidas?

EESRK suorganizuos ir apmokės moksleivių ir jų mokytojo apgyvendinimą Briuselyje. Jis taip pat sumokės už tarptautinę kelionę lėktuvu arba traukiniu iš gimtosios šalies į Briuselį (prireikus ir už jungiamuosius skrydžius arba tolimojo susisiekimo jungiamąsias keliones traukiniu), taip pat už kelionę iš Briuselio geležinkelio stoties arba oro uosto į viešbutį ir atgal.

Ar EESRK taip pat suorganizuos ir apmokės kelionę į išvykimo vietos stotį ar oro uostą (ir atgal) gimtojoje šalyje?

Ne, EESRK neorganizuoja kelionės, nemoka ir neatlygina kelionės išlaidų į išvykimo vietos oro uostą ar stotį (ir atgal) gimtojoje šalyje. EESRK apmoka tik tarptautines keliones į Briuselį ir atgal (prireikus jungiamąsias keliones traukiniu ir jungiamuosius skrydžius).

Ar EESRK padengs naują bilietą ir papildomas viešbučio išlaidas, jei nespėčiau į traukinį ar lėktuvą?

Jei nespėsite į traukinį ar lėktuvą dėl kitų priežasčių nei nenugalimos jėgos (force majeure) atveju, EESRK sumokėtos sumos negrąžins ir (arba) neskirs jokios kompensacijos ir nepadengs naujų bilietų, su nukreipimu kitu maršrutu susijusių išlaidų, papildomos nakvynės ar pragyvenimo išlaidų. Į stotį arba oro uostą būtina atvykti gerokai prieš išvykimo laiką.

Ar mokyklos gali pačios pasirinkti viešbutį Briuselyje?

Ne, EESRK susisieks su atrinktomis mokyklomis ir pasiūlys atitinkamą kelionę ir apgyvendinimą.

Koks lydinčio mokytojo vaidmuo?

Lydintis mokytojas palaikys ryšius tarp EESRK ir dalyvių. Jis arba ji užtikrins, kad visi dalyviai gautų reikiamą informaciją ir dokumentus, ir bus atsakingas už visą parengiamąjį darbą. Jei mokytojas susirgtų ar dėl kitos priežasties negalėtų dalyvauti renginyje, jį arba ją turi pakeisti vienas iš kolegų.

Koks lydinčio mokytojo vaidmuo viešnagės Briuselyje metu?

Lydinčių mokytojų vaidmuo yra labai svarbus, nes jiems tenka visa atsakomybė už moksleivius kelionės į Briuselį ir iš jo, taip pat viešnagės Briuselyje metu. Per visą renginį jie bus kartu ir dalyvaus visoje numatytoje veikloje. Svarbu, kad jie galėtų kalbėti angliškai.

Ar mokykla gali siųsti daugiau nei vieną lydintį mokytoją?

Pagal projektą trims moksleiviams numatytas vienas lydintis mokytojas, todėl EESRK padengs tik trijų moksleivių ir vieno mokytojo iš kiekvienos dalyvaujančios šalies kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Kokios aprangos taisyklės?

Konkrečių aprangos taisyklių nėra.

Downloads

YEYS 2018 FAQ