FAQ

V primeru razlik je veljavna angleška različica.

Najpogostejša vprašanja in odgovori – 2018


1.        Prijava in izbor

Rad bi se prijavil na ta dogodek. Kaj moram storiti?

Šole oziroma učitelji morajo izpolniti obrazec za prijavo do 24. novembra 2017. Dijaki se ne morejo posamično prijavljati.

Koliko šol bo sodelovalo pri tem in kako bodo izbrane?

Sodelujoče šole bodo izžrebane decembra 2017 izmed šol, ki se bodo prijavile do roka. Iz posamezne države se bo dogodka v Bruslju udeležila samo ena šola, ki jo bo januarja ali februarja 2018 obiskal tudi eden od članov EESO. Sodelujoče šole bodo o tem posebej obveščene, predložiti pa morajo tudi imena učitelja in treh dijakov, ki bodo povabljeni v Bruselj med 15. in 17. marcem 2018.

Kakšno znanje jezikov morajo imeti dijaki, da bodo lahko sodelovali v delavnicah?

Glede znanja jezikov sicer ni posebnih zahtev, razen da se morajo izbrani dijaki in njihov učitelj znati izražati v angleščini, da bi med dogodkom lažje komunicirali in sodelovali v razpravi.

Kako naj šole izberejo dijake, ki bodo prišli v Bruselj?

Vsaka šola sama določi merila za izbor, ki pa morajo biti jasna, poštena in nediskriminatorna. Zaradi enake zastopanosti spolov je zaželeno, da sta med izbranimi dijaki vsaj eno dekle in en fant. Prostori EESO so v celoti dostopni invalidnim osebam.

Kako lahko kontaktiram organizatorje dogodka? Kako bom obveščen o tem, če bo izbrana moja šola?

Organizatorjem lahko pošljete elektronsko pošto na naslov youreurope@eesc.europa.eu. Organizatorji bodo šolo obvestili po elektronski pošti. Zato se prepričajte, da je elektronski naslov, ki ste ga vnesli na prijavnico, veljaven, in redno spremljajte svojo elektronsko pošto.

Ali se lahko moja šola prijavi več kot enkrat?

Ne, dovoljena je samo ena prijava. Šole, ki se bodo prijavile več kot enkrat, bodo avtomatično izključene.


2.         Priprave na dogodek

Kako naj se dijaki in učitelji pripravijo na dogodek?

Član EESO, ki bo januarja ali februarja 2018 obiskal izbrano šolo, bo predstavil delovanje EESO in vloge različnih evropskih institucij v procesu odločanja (potne stroške tega člana bo kril EESO).

Poleg tega bodo dokumenti, potrebni za pripravo na dogodek, pravočasno poslani po elektronski pošti, vključno z delovnim dokumentom, ki bo dijakom v pomoč pri pripravi na razprave v Bruslju.


3.         Dogodek

Kako dolgo bo trajal dogodek?

Dogodek se bo odvijal 15. in 16. marca 2018. Dijaki bodo v Bruselj prispeli v četrtek, 15. marca, in zvečer se bodo imeli priložnost srečati. Naslednji dan bodo potekale razprave v delovnih skupinah in na plenarnih zasedanjih. Domov se bodo vrnili v soboto, 17. marca 2018.

Kdo bo kril potne in nastanitvene stroške?

Za nastanitev dijakov in njihovih učiteljev v Bruslju bo poskrbel EESO in kril s tem povezane stroške. Prav tako bo kril stroške letalske ali železniške vozovnice v mednarodnem prometu do Bruslja in nazaj (vključno z morebitnimi prestopanji) ter prevoz med bruseljskim letališčem ali železniško postajo in hotelom in obratno.

Ali nam bo EESO organiziral in plačal tudi prevoz od doma do letališča ali železniške postaje in nazaj domov?

Ne, EESO ne bo ne organiziral ne plačal ali povrnil stroškov prevoza do letališča ali železniške postaje ali obratno. EESO bo plačal samo vozovnico v mednarodnem prometu do Bruslja in nazaj (vključno z morebitnimi prestopanji).

Ali bo EESO kril stroške nove vozovnice in dodatne hotelske stroške, če zamudim letalo oziroma vlak?

Če zamudite letalo ali vlak, pa ne gre za višjo silo, EESO ne bo odobril povračila stroškov in/ali nadomestila in ne bo kril stroškov nakupa nove vozovnice ali preusmeritve obstoječe ter dodatnih stroškov bivanja. Vaša dolžnost je, da prispete na letališče oziroma postajo pravočasno, tj. precej pred predvidenim časom odhoda.

Ali lahko šola izbere posamezni hotel v Bruslju?

Ne, EESO bo kontaktiral izbrane šole in jim predlagal pot in nastanitev.

Kakšna je vloga spremljajočega učitelja?

Spremljajoči učitelj bo imel vlogo osebe za stike med EESO in sodelujočimi dijaki. Poskrbel bo za to, da imajo vsi sodelujoči potrebne informacije in dokumentacijo, odgovoren pa bo tudi za pripravo na razprave. Če bi učitelj zbolel ali se iz kateregakoli drugega razloga ne bi mogel udeležiti dogodka, ga mora zamenjati drug učitelj.

Kakšna je vloga spremljajočega učitelja v Bruslju?

Spremljajoči učitelj ima ključno vlogo, saj je v celoti odgovoren za dijake med njihovim potovanjem v Bruselj in nazaj ter med njihovim bivanjem v Bruslju. Prisoten bo ves čas dogodka in bo sodeloval pri vseh dejavnostih. Zato se mora znati izražati v angleščini.

Ali lahko šola izbere več kot enega učitelja?

Na dogodek so vabljeni po trije dijaki na šolo (in sodelujočo državo) v spremstvu enega učitelja in EESO bo kril potne in nastanitvene stroške samo tem trem dijakom in učitelju.

Kako je treba biti oblečen?

V zvezi s tem ni nobenih posebnih zahtev.

_____________

Downloads

YEYS 2018 FAQ