Μια στρατηγική για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Document Type
AS

Ανακοίνωση για τη βιομηχανική διαχείριση του άνθρακα

Document Type
AS

Βιομηχανία κατασκευής δρόνων: περιπτωσιολογική μελέτη για τη στρατηγική αυτονομία

Document Type
AS

Νέο σχέδιο ανάπτυξης και διευκόλυνση ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια

Document Type
AS

Συμμετοχή των νέων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Document Type
AS

Συμμετοχή των νέων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου

Document Type
AC

Εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας - αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ

Document Type
AS

Εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας - αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ

Document Type
AC

Προστασία της δημοκρατίας από την παραπληροφόρηση

Document Type
AS

Προστασία της δημοκρατίας από την παραπληροφόρηση

Document Type
AC