FAQ

Kétség esetén az angol szöveg az irányadó.

GYFK 2018


1.         Regisztráció és kiválasztás

Szeretnék jelentkezni a rendezvényre. Mit kell tennem?

Az iskoláknak és/vagy tanároknak 2017. november 24-ig ki kell tölteniük a regisztrációs űrlapot. Diákok nem jelentkezhetnek önállóan.

Hány iskola vehet majd részt a rendezvényen, és hogyan kerülnek kiválasztásra?

A határidőn belül jelentkező iskolák közül 2017 decemberében sorsolással választják ki a résztvevőket. Országonként csak egy iskolát választanak ki a brüsszeli rendezvényen való részvételre. A kiválasztott iskolákba 2018. január és február között EGSZB-tagok látogatnak el. A kiválasztott iskoláknak, melyek egyénileg kapnak értesítést a részvételről, meg kell adniuk a kísérő tanár és a három diák nevét, akik 2018. március 15–17-én Brüsszelbe látogatnak.

Milyen szintű nyelvtudással kell rendelkezniük a diákoknak ahhoz, hogy részt vehessenek a workshopokon?

Nincs minimális szintű nyelvtudás előírva, azonban a kiválasztott tanulóknak és tanáruknak ki kell tudniuk fejezni magukat angolul, hogy megkönnyítsék a kommunikációt és a vitát a rendezvény ideje alatt.

Az iskolák hogyan választják ki a Brüsszelbe látogató diákokat?

Az iskolák saját maguk határozhatják meg kiválasztási kritériumaikat, amelyeknek egyértelműnek, méltányosnak és megkülönböztetésmentesnek kell lenniük. A nemek közötti egyenlőség érdekében, ha lehetséges, a kiválasztott tanulók közül legyen legalább egy lány és egy fiú. Az EGSZB épülete teljes egészében hozzáférhető a fogyatékkal élők számára.

Hogyan léphetek kapcsolatba a rendezvény szervezőivel? Hogyan lépnek kapcsolatba velem, ha iskolámat kiválasztják?

A szervezőkkel a következő e-mail-címen léphet kapcsolatba: youreurope@eesc.europa.eu. A szervezők e-mailen keresztül tartják a kapcsolatot az iskolával. Ezért gondoskodnia kell arról, hogy a regisztrációs űrlapon feltüntetett e-mail-címe érvényes legyen, és azt rendszeresen ellenőriznie kell.

Regisztrálhat iskolám egynél többször?

Nem, iskolánként csak egy pályázat engedélyezett. Az egynél több pályázatot benyújtó iskolák automatikusan kizárásra kerülnek.


2.         A rendezvényre való felkészülés

Hogyan készüljenek a diákok és a tanárok a rendezvényre?

Az EGSZB egy-egy tagja 2018. január és február között ellátogat majd a részt vevő iskolákba, hogy elmagyarázza, hogyan működik az EGSZB, és mi a különböző európai intézmények szerepe a döntéshozatali folyamatban (az EGSZB tagok utazási költségeit a Régiók Bizottsága fedezi).

Ezenkívül az iskolák kellő időben egy sor, az előkészületekhez szükséges dokumentumot e-mailben kapnak majd meg, ideértve azt a munkadokumentumot is, amelynek célja, hogy a diákokat felkészítse a Brüsszelben folytatandó vitákra.


3.         A rendezvény

Mennyi ideig tart majd a rendezvény?

A rendezvényre 2018. március 15. és 16. között kerül sor. A diákok március 15-én, csütörtökön érkeznek majd Brüsszelbe, és lehetőségük nyílik arra, hogy találkozzanak egymással az este folyamán. A következő napon az lesz a feladatuk, hogy együtt dolgozzanak és vitázzanak munkacsoportokban és plenáris üléseken. 2018. március 17-én, szombaton indulnak haza.

Ki fizeti az utazási és a szállásköltségeket?

Az EGSZB rendezi és fizeti a szállást Brüsszelben a diákok és tanáruk számára. Emellett fizeti a tanuló országa és Brüsszel közötti nemzetközi repülő- vagy vonatút költségeit (beleértve szükség esetén a csatlakozó nemzetközi repülőjáratok vagy vonatok költségeit is), valamint a brüsszeli pályaudvar vagy repülőtér és a szálloda közötti közlekedés költségeit is.

Az EGSZB a lakhelyemtől az indulási állomásra vagy repülőtérre való belföldi utazást is megszervezi és fedezi ennek költségeit?

Nem, az EGSZB nem szervezi meg az indulási reptér/állomás és a lakhely közötti belföldi utazást és nem fizeti vagy téríti ennek költségeit. Az EGSZB csak nemzetközi viszonylatban téríti a Brüsszelbe/Brüsszelből való utazás költségeit (ideértve a csatlakozó vonatok és csatlakozó repülőjáratok költségeit szükség esetén).

Fizeti az EGSZB az új menetjegyet és a szállodai többletköltségeket, ha lekésem a vonatom/repülőjáratom?

Amennyiben a vis maior kivételével bármilyen egyéb okból lekési vonatát vagy repülőjáratát, az EGSZB nem nyújt semmilyen visszatérítést és/vagy kártérítést, és nem fedezi új menetjegyek megvásárlásának vagy a meglévő menetjegyek átszervezésének költségeit, illetve nem térít további szállásköltségeket vagy napidíjakat sem. Kérjük, ügyeljen arra, hogy már jóval a menetrend szerinti indulási időpont előtt megérkezzen a pályaudvarra/repülőtérre.

Az iskolák maguk is kiválaszthatják szállodájukat Brüsszelben?

Nem, az EGSZB fogja felvenni a kapcsolatot a kiválasztott iskolákkal, és tesz javaslatot az utazás és a szállás megszervezésére.

Mi a kísérő tanár szerepe?

A kísérő tanár az a személy, aki a kapcsolattartó szerepét tölti be az EGSZB és a résztvevők között. Ő gondoskodik majd arról, hogy valamennyi résztvevő megkapja a szükséges tájékoztatást és dokumentációt, és ő felelős az összes előkészítő tevékenységért. Amennyiben a tanár megbetegszik, vagy bármely más okból nem tud részt venni az ülésen, helyettesíteni kell egy kollégájával.

Mi a szerepe a kísérő tanárnak a brüsszeli látogatás ideje alatt?

A kísérő tanárok kulcsfontosságú szerepet töltenek majd be, mivel ők tartoznak teljes körű felelősséggel a diákokért azok Brüsszelbe/Brüsszelből való utazása és ott tartózkodása során. A rendezvény teljes időtartama alatt jelen lesznek, és valamennyi tevékenységben részt vesznek majd. Fontos, hogy ki tudják magukat fejezni angolul.

Lehet-e egy iskolának több kísérő tanára is?

A projekt keretében három diák egy kísérő tanár látogathat Brüsszelbe. Az EGSZB ennek megfelelően részt vevő országonként csak három diák és egy kísérő tanár számára fizeti az utazási és szállásköltségeket.

Mik az öltözködési szabályok?

Nincsenek különösebb öltözködési szabályok.

Downloads

YEYS 2018 FAQ