FAQ

При съмнение определящ е английският текст


Често задавани въпроси 2018 г.


1.         Регистрация и подбор

Желая да се регистрирам за събитието. Какво следва да предприема?

Училищата и/или учителите трябва да попълнят формуляр за регистрация до 24 ноември 2017 г. Учениците не могат да се регистрират самостоятелно.

Колко училища могат да участват в инициативата и как ще бъдат подбрани?

През декември 2017 г. ще бъде теглен жребий сред училищата, които са се регистрирали преди крайния срок. Ще бъде избрано само едно училище от всяка държава за участие в събитието в Брюксел. Освен това в периода между януари и февруари 2018 г. училището ще бъде посетено от член на ЕИСК. Участващите училища ще бъдат уведомени поотделно и трябва да представят името на придружаващия учител и тримата ученици, които ще дойдат в Брюксел на 15—17 март 2018 г.

Какво ниво на езикови познания трябва да имат учениците, за да участват в семинарите?

Не се изисква минимално ниво на езикови познания. Все пак подбраните ученици и техният учител трябва да могат да се изразяват на английски език, за да се улеснят общуването и обсъжданията по време на проявата.

Как училищата следва да подбират учениците, които ще дойдат в Брюксел?

Всяко училище има право да определи свои собствени критерии за подбор, които трябва да са ясни, справедливи и недискриминационни. С оглед на равенството между половете при възможност подбраните ученици трябва да включват поне едно момиче и едно момче. Помещенията на ЕИСК са изцяло достъпни за хора с увреждания.

Как мога да се свържа с организаторите на събитието? Как ще се свържат с мен, ако училището ми бъде избрано?

Можете да се свържете с организаторите, като изпратите електронно писмо на следния адрес: youreurope@eesc.europa.eu. Организаторите ще се свържат с училището по електронна поща. Затова трябва да се уверите, че въведеният във формуляра за регистрация електронен адрес е валиден, и да проверявате редовно електронната си поща.

Има ли право училището ми да се регистрира повече от веднъж?

Не, разрешено е да се подава само една заявка. Училищата, които подават повече от една заявка, ще бъдат изключени автоматично.


2.         Подготовката за събитието

Как трябва да се подготвят учениците и учителите за събитието?

В периода между януари и февруари 2018 г. член на ЕИСК ще посети участващите училища, за да разясни как функционира ЕИСК и ролята на различните институции на ЕС в процеса на вземане на решения (пътните разноски на члена на ЕИСК ще бъдат поети от Комитета).

В допълнение по електронната поща ще бъде изпратен своевременно набор от документи, необходими за подготовката, включително работен документ, с който се цели да се подготвят учениците за дискусиите в Брюксел.


3.         Събитието

Колко време ще продължи събитието?

Събитието ще се проведе на 15 и 16 март 2018 г. Учениците ще пристигнат в Брюксел на 15 март, четвъртък и същата вечер ще имат възможност да се запознаят. На другия ден ще обсъждат и разискват в работни групи и в пленарни сесии. Ще се завърнат по домовете си на 17 март 2018 г.

Кой ще плати разходите за път и настаняване?

ЕИСК ще организира и плати настаняването в Брюксел за учениците и техния учител. Комитетът ще плати също и пътните разноски за международната връзка със самолет/влак между страната на пребиваване и Брюксел (включително свързващите полети/свързващите пътувания на дълго разстояние с влак, ако е необходимо), както и трансфера от/до гарата в Брюксел или летището и хотела.

Ще организира ли и ще плати ли ЕИСК и пътуването до/от началната гара или летището в страната ни на пребиваване?

Не, ЕИСК няма да организира, плати или възстанови пътните разходи от/до началната гара или летището в страната на пребиваване. ЕИСК ще плати само международната връзка до/от Брюксел (включително свързващите пътувания с влак и свързващите полети, ако е необходимо).

Ще плати ли ЕИСК нов билет и допълнителни разходи, ако изпусна влака/самолета си?

Ако изпуснете влака или самолета си по причини, различни от непреодолима сила, ЕИСК няма да възстанови разходи или да изплати компенсации, нито ще покрие разходите по закупуване на нови билети, пренасочване на съществуващи билети или допълнително настаняване или дневни. Погрижете се да пристигнете на гарата/летището достатъчно време преди обявения час на тръгване.

Могат ли училищата да избират конкретен хотел в Брюксел?

Не, ЕИСК ще се свърже с избраните училища и ще предложи организирано пътуване и настаняване.

Каква е ролята на придружаващия учител?

Придружаващият учител е лицето за връзка между ЕИСК и участниците. Той или тя ще се погрижи всички участници да получат необходимата информация и документи и ще отговаря за цялата подготвителна работа. В случай че учителят се разболее или по някаква причина не може да присъства на сесията, той или трябва да бъде заменен/а от колега.

Каква е ролята на придружаващия учител по време на престоя в Брюксел?

Придружаващите учители ще изпълняват основна роля, като поемат пълна отговорност за учениците, докато пътуват за/от Брюксел и по време на престоя в Брюксел. Те ще присъстват по време на събитието и ще участват във всички дейности. Важно е да могат да се изразяват на английски език.

Може ли едно училище да има повече от един придружаващ учител?

В проекта е предвидено трима ученици да бъдат придружени от един учител. Затова ЕИСК ще плати разноските по пътуването и настаняването само за трима ученици и един учител от всяка участваща държава.

Има ли изисквания по отношение на облеклото?

Няма специални изисквания по отношение на облеклото.

Downloads

YEYS 2018 FAQ