Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές σε έκτακτες περιστάσεις θα πρέπει να είναι πάντοτε αυστηρά αναλογικά, να έχουν σαφώς περιορισμένη χρονική διάρκεια και να παρακολουθούνται εκ του σύνεγγυς. Απευθυνόμενες στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Christa Schweng, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, και η Věra Jourová, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια, τήρησαν σθεναρή στάση.

Αναφερόμενη στην κρίση της νόσου COVID-19 και στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κήρυξαν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας, η οποία οδήγησε στην επιβολή περιορισμών σε σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η κ. Schweng δήλωσε: «Η πανδημία αποτελεί δοκιμή αντοχής για τις κοινωνίες μας και τις δημοκρατίες μας. Η ΕΟΚΕ θεωρεί απολύτως αναγκαία την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της κατάστασης από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Ακούσαμε ιδιαίτερα προσεκτικά τις απόψεις των φορέων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τις συνέπειες, τις προκλήσεις και τις στρατηγικές εξόδου από την κρίση. Η ΕΕ πρέπει να εξέλθει από την κρίση COVID-19 έχοντας ενισχύσει τις κοινές της αξίες».

Η κ. Jourová υπογράμμισε ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε περίτρανα πόσο ζωτικής σημασίας είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι δημοκρατικές αξίες μας για την καθημερινή μας ζωή και πώς δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα: «Ένα σημαντικό δίδαγμα που αντλήθηκε από την κρίση στον τομέα της υγείας ήταν ότι τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας δεν έπρεπε να ληφθούν εις βάρος της προστασίας των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειάζεται επομένως επαγρύπνηση και υπεράσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινών αξιών μας που θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της απόκρισής μας στην κρίση COVID-19.

Η θέση της ΕΟΚΕ σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 τόσο στα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε ολόκληρη την ΕΕ όσο και στο μέλλον της δημοκρατίας εκτίθεται στη γνωμοδότηση που παρουσίασε η ομάδα «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου» της ΕΟΚΕ, με εισηγητές τους José Antonio Moreno Díaz και Cristian Pîrvulescu. Στο έγγραφο που ενέκρινε η Ολομέλεια, η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι τα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 θα πρέπει να παραμείνουν έκτακτα και χρονικά περιορισμένης διάρκειας και να μην αντιβαίνουν στο κράτος δικαίου ούτε να θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία, τη διάκριση των εξουσιών και τα θεμελιώδη δικαιώματα των κατοίκων της Ευρώπης. (mp)