Da tre estiske NGO'er ‒ Estonian Green Movement, Estonian Fund for Nature og Estonian Environmental Law Centre ‒ var blevet trætte af at lytte til de samme undskyldninger, besluttede de at gå ind i kampen og samle forskellige interessenter til en debat om en retfærdig omstilling i et land, der har et af verdens største C02-aftryk. Deres kommunikationsprojekt satte fokus på den nordøstlige region, hvor olieskifer stadig er det primære brændsel, og hvor de fleste job afhænger af olieskiferindustrien, som skal fases ud. Det ville ikke blive en let debat, men resultaterne har været positive.

EØSU info: Hvad fik jer til at iværksætte jeres projekt eller initiativ?

Madis Vasser: Estiske miljøbevægelser har opfordret til udfasning af fossile brændsler i årtier, men anmodningerne blev altid mødt af de samme undskyldninger: Hvad så med arbejdspladserne? Hvad med økonomien? Det er for svært, hvem skal stå for det? osv.
Så i 2018 besluttede tre NGO'er at lancere et fælles projekt for at føre en meningsfuld dialog mellem alle interessenter om en retfærdig omstilling fra vores primære fossile brændsel, nemlig olieskifer.

Hvordan blev jeres projekt modtaget? Har I fået feedback fra dem, I har hjulpet? (Kan I eventuelt give os et eksempel?)

Projektet blev godt modtaget. Det lykkedes faktisk at bringe repræsentanter for alle parter sammen for at diskutere problemerne. Som en kommunal repræsentant fra olieskiferregionen senere sagde, havde han forventet endnu et nytteløst miljømøde, men arrangementet gav faktisk rigtig god mening.
I løbet af og efter projektet var vi i tæt kontakt med de lokale, repræsentanter for erhvervslivet og embedsmænd. Bl.a. takket være disse netværksbestræbelser blev Estland et af de første medlemslande, der gennemførte sin territoriale plan for en retfærdig omstilling til Fonden for Retfærdig Omstilling.

Hvordan vil I anvende disse midler til at hjælpe lokalområdet yderligere? Har I allerede planer om nye projekter?

Vi vil bruge midlerne til at videreføre nogle af aktiviteterne fra det oprindelige projekt såsom at koordinere et stort NGO-klimanetværk, der fremmer klimasamarbejdet mellem de lokale organisationer.
Støtten vil også blive brugt til at udvikle opfølgende projekter med mere fokus på det lokale plan.

Hvilke råd ville I give andre organisationer, som vil opnå resultater med denne type aktiviteter og programmer?

Som en lektion i EUKI-programmet så rammende formulerede det: "Kom ind i kampen", og "omfavn konflikterne". Vær ikke bange for at nærme jer forskellige interessenter. Måske er det netop nu, at de tænker i samme baner som jer?
Men samtidig skal I huske på, at visse interessenter måske ikke stoler på hinanden i begyndelsen eller har meget forskellige forestillinger om, hvad samarbejdet skal munde ud i, så forbered jer på sådanne konflikter, og arbejd jer igennem dem i stedet for at vige udenom.

Hvor optimistiske er I med hensyn til, om EU når målene i den grønne pagt?

I sidste ende vil tingenes tilstand tvinge os til at skrue op for ambitionerne. Og så må vi nå de mål, vi sætter os, ved at gennemføre mere systematiske ændringer i vores livsstil og forbrugsmønstre. Det er reelt den eneste måde, vi kan afbøde de værste konsekvenser af den økologiske klimakrise.