Græsrøddernes holdning – sæson 3, afsnit 16 – Grønt, hvor jeg dog elsker grønt!

En retfærdig og grøn omstilling er kun mulig, hvis civilsamfundet bidrager. Mennesker og organisationer i hele EU arbejder på at udvikle innovative metoder til bekæmpelse af klimaændringer, hvor mennesket er i centrum. I 2021 besluttede EØSU at tildele sin civilsamfundspris til fem organisationer, som i høj grad bidrager til at tackle udfordringerne med klimaændringer. I dette afsnit af Græsrøddernes holdning har vi indbudt dem til at fortælle os deres historier.

Tilgængelige sprog:

Leder

BLIV EN DEL AF LØSNINGEN - IKKE PROBLEMET!

Kære læser

EØSU's seneste civilsamfundspris var tilegnet et emne, der ligger mig særligt på sinde, nemlig klimaindsatsen.

Kort fortalt

Civilsamfundsprisen 2021 i medierne

Nye publikationer

Se projekterne fra civilsamfundsprisen 2021

Se videoen om vinderprojekterne her.

Mod en retfærdig omstilling – hvor der er vilje, er der vej...

EØSU har udgivet en brochure, der præsenterer alle fem vindere af civilsamfundsprisen 2021. Hvis man ønsker at vide mere, er der også en række interessante fakta om mange andre fremragende klimaprojekter, vi har modtaget, sammen med et væld af baggrundsoplysninger om EØSU's arbejde på klimaområdet og om selve prisen.

 

EØSU-nyt

EØSU's civilsamfundspris for klimahandling 2021 går til den belgiske forening Grootouders voor het Klimaat (bedsteforældrenes klimaaktion)

Den 9. december uddelte Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) priser til fem nonprofitorganisationer og foreninger, hvis kreative og inspirerende klimaprojekter fremmer en retfærdig og grøn omstilling til en klimarobust lavemissionsøkonomi.

 

Vidste du det?

Vinderen af civilsamfundsprisen 2021, "Grandparents for the Climate", har mange ambassadører, som støtter deres arbejde. Mange af dem er kendte, men deres mest berømte ambassadør er Jane Goodall, den legendariske chimpanseforsker og verdens fremmeste ekspert i disse arter. Jane Goodall blev valgt som bedsteforældrenes ambassadør nummer 100 i oktober 2020.

 

Nyt fra tidligere vindere

En affaldsreduktionsmission: Intet nyt i 22

En af sidste års vindere af EØSU's solidaritetspris, Cherwell Collective fra UK, har netop modtaget en præstigefyldt klimapris i UK for selskabets nye cirkulære økonomiprojekt. Dette almennyttige Oxford-selskab modtog vores pris i 2020 for at levere måltider til beboere, der havde brug for hjælp under covid, samtidig med at man lærte beboerne at fremstille deres egne fødevarer og få det bedste ud af alle overskydende levnedsmidler.

Med vindernes egne ord

En bæredygtig arv

"Bedsteforældre for klimaet" mener, at borgere over 55 kan spille en vigtig rolle i kampen mod klimaforandringer. Deres vinderprojekt "Vores opsparing for deres fremtid" opfordrer ældre mennesker til at investere deres penge klogt til gavn for planeten og for at give deres børnebørn en bedre, mere bæredygtig verden. "Bedsteforældrene" arbejder nu på andre spændende projekter, som alle fremmer bæredygtige investeringer og solidaritet på tværs af generationer.

 

En varm by

Af nysgerrighed efter at vide, hvordan indbyggerne i Ljubljana havde det med overophedningen af deres by, og i frustration over de kommunale myndigheders mangel på handling iværksatte organisationen for byplanlægning Prostorož projektet Hot Spots, hvor de opfordrede folk til at udpege byens varmeste steder på et digitalt kort. Projektet fik overraskende mange reaktioner fra indbyggerne og medierne og konkrete forslag til, hvordan overophedningen i byen skulle tackles. Zala Velkavrh fra Prostorož fortæller os om hemmeligheden bag projektets succes og om organisationens fremtidige planer.

At komme ind i kampen

Da tre estiske NGO'er ‒ Estonian Green Movement, Estonian Fund for Nature og Estonian Environmental Law Centre ‒ var blevet trætte af at lytte til de samme undskyldninger, besluttede de at gå ind i kampen og samle forskellige interessenter til en debat om en retfærdig omstilling i et land, der har et af verdens største C02-aftryk. Deres kommunikationsprojekt satte fokus på den nordøstlige region, hvor olieskifer stadig er det primære brændsel, og hvor de fleste job afhænger af olieskiferindustrien, som skal fases ud. Det ville ikke blive en let debat, men resultaterne har været positive.

En win-win-løsning fra Rumænien

Rumæniens Ateliere Fără Frontieres fantastiske projekt "educlick" kombinerer to af tidens højaktuelle emner – social retfærdighed og cirkulær økonomi – på en imponerende måde: De bruger mennesker med en sårbar baggrund til at renovere kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Når udstyret er færdigrenoveret, bliver det doneret til skoler i dårligt stillede områder. Costin Dragne fra NGO'en fortæller os mere om værkstedet, og hvad EØSU-prisen betyder for deres arbejde.

Støtte til energifattige

Den catalanske sammenslutning "Enginyeria Sense Fronteres (ingeniører uden grænser)", som er fast besluttet på at ændre opfattelsen af mennesker, der oplever energifattigdom, som hjælpeløse ofre, er begyndt at organisere kollektive forsamlinger for at stille en platform til rådighed for personer med ringe adgang til energi eller vand, eller som kæmper med at betale deres regninger. Mònica Guiteras Blaya fra sammenslutningen har berettet om, hvordan forsamlingerne har givet disse mennesker et sikkert, nærliggende rum og fået dem til at indse, at de ikke er ofre, men snarere hovedaktører og drivkræfter for forandringi energiomstillingen.