Den tekniske grænseværdi for eksponering for asbest bør i sidste ende fastsættes på et lavere niveau, end Kommissionen i øjeblikket foreslår i et nyt direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved erhvervsmæssig eksponering for asbest, sagde EØSU i en udtalelse, der blev vedtaget på plenarforsamlingen i december.

"Arbejdsmarkedets parter kan gå videre end den nye grænseværdi, som kommer til at gælde ifølge direktivet, og vedtage passende foranstaltninger for at mindske forekomsten af asbestfibre på arbejdspladser yderligere," fastslog EØSU i udtalelsen om Beskyttelse mod eksponering for asbest på arbejdspladsen.

EØSU udtalte, at den tekniske grænseværdi på sigt bør fastsættes til 0,001 fibre pr. cm3 efter en rimelig overgangsperiode.

"Udvalget glæder sig over Kommissionens ambitioner om at mindske forekomsten af kræft og de særlige foranstaltninger med henblik på at minimere eksponeringen for asbest på arbejdspladsen. Det udgør et godt grundlag for på lang sigt at bevæge sig hen imod nultolerance over for eksponering for asbest. Vi mener imidlertid, at EU bør gå længere, end det Kommissionen foreslår," sagde ordføreren for EØSU's udtalelse, Ellen Nygren.

"Der findes ikke noget sikkert niveau for eksponering for asbest, hvor man ikke risikerer at få kræft. På trods af det gældende forbud mod anvendelse af ny asbest er der således stadig meget arbejde, hvor arbejdstagerne eksponeres for dette dødbringende stof," advarede hun.
Ifølge tal fremlagt på en nylig EØSU-høring dør ca. 90.370 mennesker i EU af asbestrelateret kræft hvert år, hvilket understreger behovet for en sænkning af grænseværdien.

For at nå dette mål anbefaler EØSU, at der udarbejdes en køreplan med supplerende foranstaltninger ud over dem, der foreslås af Kommissionen. Foranstaltningerne omfatter økonomisk støtte til virksomheder og regioner, som ellers ikke ville være i stand til at nå målet.
Set i lyset af at mange mennesker kan blive eksponeret for asbest uden at vide det, opfordrer EØSU Kommissionen til at organisere en informationskampagne, der skal oplyse offentligheden om asbest og dets skadelige virkninger ved hjælp af alle tilgængelige kanaler, herunder medierne.

I tilfælde af at risikoen for eksponering er reel eller formodes at være til stede, bør alle arbejdstagere gennemgå kontroller, hvor resultaterne dokumenteres, så deres helbredstilstand overvåges grundigt, og der følges op, hver gang de skifter job i løbet af deres arbejdsliv. (ll)