Az azbesztnek való kitettségre vonatkozó technikai határértéket alacsonyabb szinten kellene majd meghatározni, mint amit az Európai Bizottság a munkavállalóknak a foglalkozási azbesztnek való kitettség veszélyeivel szembeni védelméről szóló, nemrégiben előterjesztett irányelvben javasol – mondja az EGSZB a decemberi plenáris ülésén elfogadott véleményében.

„A szociális partnerek túlléphetnek az irányelv értelmében alkalmazandó új határértéken, és hozhatnak megfelelő intézkedéseket az azbesztrostok munkahelyi jelenlétének további csökkentése érdekében” – jelenti ki az EGSZB Az azbesztnek való munkahelyi kitettség elleni védelem című véleményében.

Az EGSZB szerint a technikai határértéket – észszerű átmeneti időszakot biztosítva – 0,001 rost/cm³-ben kellene megállapítani.

„Üdvözöljük az Európai Bizottság azon törekvését, amely a rákos megbetegedések előfordulásának csökkentésére irányul, csakúgy mint azon konkrét erőfeszítéseit, amelyek az azbesztnek való munkahelyi kitettség minimalizálását célozzák. Ez jó alapot jelent ahhoz, hogy idővel elmozduljunk az azbesztexpozícióval szembeni zéró tolerancia irányába. Úgy véljük azonban, hogy az EU-nak szigorítania kellene az Európai Bizottság által javasolt felső határon” – mondta Ellen Nygren, a vélemény előadója.

„Nincs olyan expozíciós szint, amely biztonságosan kizárná a rák kockázatát. Az azbeszt újonnan történő használatának jelenlegi tilalma ellenére a munkavállalók továbbra is számos munka során ki vannak téve ennek a halálos anyagnak” – figyelmeztetett.
Az EGSZB-nél nemrégiben tartott meghallgatáson ismertetett adatok szerint az EU-ban évente mintegy 90 370 ember hal meg azbeszttel összefüggő rákos megbetegedések miatt, ami azt bizonyítja, hogy csökkenteni kell az expozíciós határértéket.

E cél elérése érdekében az EGSZB javasolja, hogy dolgozzanak ki ütemtervet, amely az Európai Bizottság javaslatain túlmutató és azokat kiegészítő további intézkedéseket tartalmaz, melyek pénzügyi támogatást is kilátásba helyeznek azon vállalatok és régiók számára, amelyeknek erre szükségük van a kitűzött célok eléréséhez.
Mivel sokan a tudtuk nélkül is ki lehetnek téve az azbesztnek, az EGSZB sürgeti az Európai Bizottságot, hogy minden lehetséges csatornán, köztük a médiában is szervezzen lakossági tájékoztató kampányt az azbesztről és annak káros hatásairól.

Valódi vagy gyanított kitettség esetén minden munkavállalót meg kell vizsgálni, az eredményeket dokumentálni kell, biztosítva, hogy egészségi állapotukat egész pályafutásuk során minden munkahelyváltáskor megfelelően nyomon kövessék. (ll)