ETSK toteaa joulukuun täysistunnossaan hyväksymässään lausunnossa, että asbestialtistuksen tekninen raja-arvo olisi pitkällä aikavälillä asetettava alemmalle tasolle kuin komissio esittää äskettäisessä ehdotuksessaan direktiiviksi työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä.

”Työmarkkinaosapuolet voivat soveltaa direktiivissä edellytettävää uutta tasoa alhaisempaa raja-arvoa ja toteuttaa asianmukaisia toimenpiteitä asbestikuitujen määrän vähentämiseksi entisestään työpaikoilla”, ETSK toteaa lausunnossaan Suojelu asbestialtistukselta työssä.

ETSK:n mielestä ajan myötä tekniseksi raja-arvoksi olisi asetettava 0,001 kuitua/cm³ kohtuullisen siirtymäkauden jälkeen.

”Suhtaudumme myönteisesti komission pyrkimykseen vähentää syövän esiintyvyyttä sekä erityisiin toimiin asbestialtistuksen minimoimiseksi työssä. Se tarjoaa hyvän perustan etenemiselle ajan mittaan kohti asbestialtistuksen nollatoleranssia. Katsomme kuitenkin, että EU:n olisi mentävä komission ehdotusta pidemmälle”, sanoi ETSK:n lausunnon esittelijä Ellen Nygren.

”Ei ole olemassa altistumisen tasoa, jota voitaisiin pitää turvallisena ja syöpäriskittömänä. Uuden asbestin käyttöä koskevasta nykyisestä kiellosta huolimatta töitä, joissa työntekijät edelleen altistuvat tälle tappavalle aineelle, on näin ollen vieläkin huomattava määrä”, hän varoitti.
ETSK:n äskettäisessä kuulemistilaisuudessa esitettyjen lukujen mukaan asbestiperäisiin syöpiin kuolee EU:ssa vuosittain noin 90 370 ihmistä, mikä osoittaa, että raja-arvoa on tarpeen alentaa.

ETSK suosittaa, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan etenemissuunnitelma toimenpiteistä, joilla täydennetään komission ehdotusta. Niihin sisältyy taloudellinen tuki yrityksille ja alueille, jotka eivät muuten pystyisi tavoitetta saavuttaman.
Ottaen huomioon, että monet ihmiset voivat täysin tietämättään altistua asbestille, ETSK kehottaa komissiota järjestämään tiedotuskampanjan, jossa yleisölle tiedotetaan asbestista ja sen haitallisista vaikutuksista kaikkien mahdollisten kanavien, myös tiedotusvälineiden, kautta.

Jos altistumisriski on todellinen tai sitä epäillään, kaikille työntekijöille olisi tehtävä tarkastuksia, joiden tulokset dokumentoidaan, ja on varmistettava, että heidän terveyttään seurataan asianmukaisesti aina, kun he vaihtavat työpaikkaa uransa aikana. (ll)