Azbesta jautājums: Eiropas Savienībai jādara vēl vairāk, nekā paredz Komisijas ierosinātā robežvērtība

Decembra plenārsesijā pieņemtajā EESK atzinumā norādīts, ka azbesta iedarbības tehniskajai robežvērtībai galu galā jābūt zemākai, nekā Komisija pašlaik ierosina nesen izstrādātajā direktīvā, ar ko reglamentē darba ņēmēju aizsardzību pret risku, ko rada azbesta iedarbība darba vietā.

“Sociālie partneri varētu darīt vairāk, nekā paredz direktīvā noteiktā jaunā robežvērtība, un spētu veikt atbilstošus pasākumus, lai vēl vairāk samazinātu azbesta šķiedru klātbūtni darba vietās,” teikts EESK atzinumā “Aizsardzība pret pakļaušanu azbesta iedarbībai darba vietā”.

EESK atzinumā norādīts, ka pēc saprātīga pārejas perioda jānosaka tehniskā robežvērtība, kas būtu 0,001 šķiedra/cm³.

“Mēs atzinīgi vērtējam vērienīgo Komisijas ieceri, proti, samazināt saslimstību ar vēzi, un īpašos centienus maksimāli ierobežot azbesta iedarbību darba vietā. Tas ir labs pamats, lai ilgtermiņā virzītos uz nulles pielaidi azbesta iedarbībai. Tomēr mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai jābūt tālejošākai, nekā plāno Komisija,” teica ziņotāja Ellen Nygren, kas izstrādājusi EESK atzinumu.

“Nav tāda iedarbības līmeņa, ko varētu uzskatīt par pilnīgi drošu un kas neradītu vēža risku. Neraugoties uz spēkā esošo aizliegumu izmantot jaunu azbestu, joprojām ir dažādi darba veidi, kuros darba ņēmēji vēl aizvien ir pakļauti nāvējošām vielām,” viņa uzsvēra.
Saskaņā ar datiem, kas tika minēti EESK nesen rīkotajā uzklausīšanas sanāksmē, ar azbestu saistīta vēža dēļ Eiropas Savienībā katru gadu mirst aptuveni 90 370 cilvēku, un tas liecina par nepieciešamību pazemināt arodekspozīcijas robežvērtību.

Lai sasniegtu šo mērķi, EESK iesaka izstrādāt ceļvedi par papildu pasākumiem, kas būtu tālejošāki nekā Komisijas priekšlikums. Tie var ietvert finansiālu atbalstu uzņēmumiem un reģioniem, kas citādi nevarētu sasniegt šo mērķi.
Daudzi cilvēki var būt pakļauti azbesta iedarbībai, pat to nezinot, tāpēc EESK ir aicinājusi Komisiju organizēt informācijas kampaņu, lai, izmantojot visus iespējamos kanālus, tostarp medijus, sabiedrību izglītotu par azbestu un tā kaitīgo ietekmi.

Ja pastāv reāls vai varbūtējs iedarbības risks, jāveic visu darba ņēmēju pārbaude un rezultāti jādokumentē, tādējādi nodrošinot, ka viņu veselība tiek pienācīgi uzraudzīta un tam tiek sekots ikreiz, kad viņi savas karjeras laikā maina darbu. (ll)