Interní poradní skupina EU-Kanada

This page is also available in

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) je prozatímně uplatňována od 21. září 2017. Dohoda obsahuje kapitoly Obchod a udržitelný rozvoj, Obchod a práce a Obchod a životní prostředí (kapitoly 22 až 24).

Tyto kapitoly zahrnují závazek EU a Kanady k podpoře pracovních práv, udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí, jak jsou definovány mezinárodními nástroji, jako jsou úmluvy MOP a vícestranné dohody o životním prostředí; toho má být dosahováno činností v oblastech, jako je udržitelné lesnictví, rybolov nebo sociální odpovědnost podniků.

Stanoví také, že každá strana zřídí interní poradní skupinu složenou ze zástupců organizací občanské společnosti.

Interní poradní skupina EU podle CETA je složena ze členů zastupujících EHSV a další evropské organizace občanské společnosti, a zajišťuje tak vyrovnané zastoupení hospodářských, sociálních a environmentálních zainteresovaných stran včetně organizací zaměstnavatelů a pracovníků a jiných příslušných zainteresovaných stran.

Hlavním účelem interní poradní skupiny EU je předkládat stanoviska a vydávat doporučení k jakémukoli tématu, které se týká provádění kapitoly Obchod a udržitelný rozvoj Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi EU a Kanadou