Notranja svetovalna skupina EU za Kanado

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) se začasno uporablja od 21. septembra 2017. Vključuje poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, trgovini in delu ter trgovini in okolju (poglavja od 22 do 24).

V teh poglavjih se EU in Kanada zavezujeta k spodbujanju pravic delavcev, varovanja okolja in trajnostnega razvoja, kakor je opredeljeno v konvencijah Mednarodne organizacije dela in večstranskih okoljskih sporazumih, tudi z ukrepi na področju trajnostnega gozdarstva, ribištva in socialne odgovornosti podjetij.

V njih je poleg tega določeno, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki organizacij civilne družbe.

Notranja svetovalna skupina EU v okviru sporazuma CETA vključuje člane iz EESO in drugih evropskih organizacij civilne družbe, s čimer je zagotovljeno uravnoteženo zastopanje gospodarskih, socialnih in okoljskih deležnikov, vključno z združenji delodajalcev, sindikati in drugimi zadevnimi deležniki.

Glavni namen notranje svetovalne skupine EU je priprava mnenj in priporočil o vprašanjih, povezanih z izvajanjem poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v okviru CETA.