Notranja svetovalna skupina EU za Kanado

This page is also available in

Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med EU in Kanado (CETA) se začasno uporablja od 21. septembra 2017. Vključuje poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju, trgovini in delu ter trgovini in okolju (poglavja od 22 do 24).

V teh poglavjih se EU in Kanada zavezujeta k spodbujanju pravic delavcev, varovanja okolja in trajnostnega razvoja, kakor je opredeljeno v konvencijah Mednarodne organizacije dela in večstranskih okoljskih sporazumih, tudi z ukrepi na področju trajnostnega gozdarstva, ribištva in socialne odgovornosti podjetij.

V njih je poleg tega določeno, da vsaka pogodbenica ustanovi notranjo svetovalno skupino, ki jo sestavljajo predstavniki organizacij civilne družbe.

Notranja svetovalna skupina EU v okviru sporazuma CETA vključuje člane iz EESO in drugih evropskih organizacij civilne družbe, s čimer je zagotovljeno uravnoteženo zastopanje gospodarskih, socialnih in okoljskih deležnikov, vključno z združenji delodajalcev, sindikati in drugimi zadevnimi deležniki.

Glavni namen notranje svetovalne skupine EU je priprava mnenj in priporočil o vprašanjih, povezanih z izvajanjem poglavja o trgovini in trajnostnem razvoju v okviru CETA.