EU:n sisäinen neuvoa-antava ryhmä – Kanada

EU:n ja Kanadan välistä laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta (CETA) on sovellettu väliaikaisesti 21. syyskuuta 2017 lähtien. Sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä, kauppaa ja työtä sekä kauppaa ja ympäristöä käsittelevät luvut (22–24 luku).

Kyseiset luvut kattavat EU:n ja Kanadan sitoumukset edistää työelämäoikeuksia, ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä ILO:n yleissopimusten ja monenvälisten ympäristösopimusten kaltaisten kansainvälisten välineiden mukaisesti muun muassa kestäväpohjaista metsä- ja kalataloutta tai yritysten sosiaalista vastuuta koskevien toimien avulla.

Niissä määrätään myös molempien osapuolten sisäisten neuvoa-antavien ryhmien perustamisesta. Ryhmät muodostuvat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajista.

CETA-sopimuksen nojalla perustettuun EU:n sisäiseen neuvoa-antavaan ryhmään kuuluu ETSK:n ja Euroopan kansalaisyhteiskunnan muiden organisaatioiden edustajia. Kokoonpanossa varmistetaan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöalan sidosryhmien tasapainoinen edustus, mukaan lukien työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ja muut asiaankuuluvat sidosryhmät.

EU:n sisäisen neuvoa-antavan ryhmän päätarkoituksena on antaa lausuntoja ja suosituksia kaikista asioista, jotka liittyvät EU:n ja Kanadan väliseen laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen sisältyvän kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevän luvun täytäntöönpanoon.