ES vietos patarėjų grupė dėl Kanados

This page is also available in

ES ir Kanados išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS) laikinai taikomas nuo 2017 m. rugsėjo 21 d. Į susitarimą įtraukti prekybos ir darnaus vystymosi, prekybos ir darbo bei prekybos ir aplinkos skyriai (22–24 skyriai).

Šiuose skyriuose išdėstyti ES ir Kanados įsipareigojimai propaguoti darbo teises, aplinkos apaugą ir darnų vystymąsi, kaip apibrėžta tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, TDO konvencijose ir daugiašaliuose aplinkosaugos susitarimuose, įskaitant veiksmus tvarios miškininkystės, žvejybos, įmonių socialinės atsakomybės ir panašiose srityse.

Taip pat numatyta, kad kiekviena Šalis įsteigia vietos patarėjų grupę, kurią sudaro pilietinės visuomenės organizacijų atstovai.

ES vietos patarėjų grupei pagal IEPS priklauso EESRK nariai ir kitų Europos pilietinės visuomenės organizacijų atstovai ir joje proporcingai atstovaujama ekonominiams, socialiniams ir aplinkos srities suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant darbdavių ir darbuotojų organizacijas ir kitus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus.

Pagrindinis ES vietos patarėjų grupės tikslas – teikti nuomones ir rekomendacijas bet kokiu klausimu, susijusiu su ES ir Kanados išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo prekybos ir darnaus vystymosi skyriumi.