Po demonstracích mladých lidí za ochranu klimatu nastal čas přizvat je k jednacímu stolu

Klimatická krize, jíž svět v současnosti čelí, vyburcovala miliony mladých lidí po celém světě. Mnozí z nich jsou hluboce znepokojeni hrozbou, kterou představuje pro jejich budoucnost. Zároveň jsou to právě mladí lidé, kteří opakovaně prokázali svou energii, tvořivost a motivaci, aby zpochybnili současné neudržitelné modely a podnítili politické představitele k tomu, aby přijali ambiciózní politiky. Ti však musí urazit ještě velký kus cesty, aby přešli od pouhého naslouchání názorům mladých ke skutečným činům.

EHSV se to snaží napravit ve svém stanovisku, v němž zdůrazňuje, že je naprosto zásadní, aby byla mládež strukturovaně a formálně zapojena do všech fází rozhodovacího procesu EU.

„Evropa i celý svět potřebují odvážné cíle, vedení a konkrétní činy. Naše systémy běží na úkor budoucnosti. Nastal čas, abychom do ní začali investovat,“ zdůraznil zpravodaj tohoto stanoviska Cillian Lohan.

EHSV v této souvislosti navrhuje vytvořit kulaté stoly mládeže v otázkách klimatu a udržitelnosti, jež by pořádal ve spolupráci s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, a zařadit také delegáta mládeže do oficiální delegace EU na zasedáních konference smluvních stran UNFCCC.

Jde o jedinečnou příležitost, jak může naše generace napravit systémové nerovnosti a vydat se vstříc lepší budoucnosti. (mr)